Virksomhedsbanken

I grundskolen undervises der i det timeløse fag ‘Uddannelse og job’.

Undervisningen skal bl.a. danne grundlag for UU’ vejledning af de unge og være med til at gøre dem klar til at foretage valg af uddannelse efter grundskolen. Derfor har vi i UU Kolding udarbejdet en ‘Virksomhedsbank’.

Her beskriver vi kort, hvad virksomhederne arbejder med, hvilke faggrupper, der er på arbejdspladsen, og hvilke uddannelsesmuligheder, der tilbydes. Desuden fremgår det af beskrivelsen, hvad virksomhederne kan byde ind med i forbindelse med skolernes undervisning i Uddannelse og job fx:

  • Gæstelærer
  • Virksomhedsbesøg
  • Adoption af klasser
  • Aktiviteter for hele klasser eller grupper af elever
  • Erhvervspraktik

Vi håber I vil finde inspiration via ‘Virksomhedsbanken’. 

55 virksomheder står til rådighed for skoleklasser