Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

UDDANNELSE OG JOB 

I KOLDING KOMMUNE ER DET ET POLITISK ØNSKE AT ……….

Kolding kommune har iværksat en række initiativer, som bl.a. har til hensigt at klæde unge på til at træffe de rette uddannelsesvalg herunder særligt at øge børn og unges kendskab til erhvervsuddannelser.

Undervisningsforløbene skal ses i sammenhæng med skolens samlede arbejde med det obligatoriske emne ”Uddannelse og job”

Skitse af Kolding kommunes centrale tilbud – aktiviteter omkring uddannelse og job:

Printervenlig folder: uddannelse og job i Kolding Kommune

Obligatoriske forløb i indskoling: 

  • MED SKOLEN PÅ ARBEJDE   (se undervisningsvejledningen)

Obligatorisk forløb på mellemtrinnet: 

  • BESØG EN VIRKSOMHED 5. ÅRGANG  (se undervisningsvejledningen)
Obligatorisk forløb i udskolingen:
  • OPLEV ET FAG 7. ÅRGANG  (se undervisningsvejledningen) 

De tre forslag til undervisningsforløb ligger i ShareIT på Meebook under “Pædagogisk Center Kolding”. Titlen er Uddannelse og job.

Eleverne skal opnå viden og færdigheder, der kan forberede dem på uddannelses og erhvervsvalg samt forstå valget som en proces, der både inddrager den enkeltes ønsker og forudsætninger og de uddannelses- og erhvervsmæssige muligheder.
Ved at inddrage det omgivende samfund skal eleverne få kendskab til levevilkår og livsformer samt indsigt i forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i en global verden.

 Læseplan for emnet uddannelse og job, Undervisningsministeriet GSK_FællesMål_Uddannelse og job

Undervisningsvejledning til forløb i 2. årgang.

Undervisningsvejledning til forløb i 5. årgang.

Undervisningsvejledning til forløb i 7. årgang.

FORLØB MED VIRKSOMHEDER I KOLDING

Find lidt inspiration til forløb på forskellige klassetrin.  Printervenligt bilag med forløb til overbygningen Forløb med virksomheder i Kolding kommune.

Forløb

Fag

Klassetrin

Virksomhed

Link til materialer og kontakt oplysninger 

Byg en vej – teknologi & asfalt

N/T

1., – 2. og 5. – 6. klasse

NCC Industry A/S i Kolding

Link til forløb og kontaktoplysnnger

Kroppens Rejse

N/T

3. og 4. klasse

Attendo A/S i Vonsildhave Kvarteret

Link til forløb og kontaktoplysninger

     

Fra råvarer til frokost

Madkundskab

4., 5., 6., 7. og 8. klasse

Bilka Kolding

Link til forløb og kontaktoplysninger 

Fra råvarer til frokost

Madkundskab

4., 5., 6., 7. og 8. klasse

Føtex Kolding Syd

Link til forløb og kontaktoplysninger

Tekstiler og design

H/D

4., 5., 6., 7. og 8. klasse

Stof & Stil Selfmade

Link til forløb og kontaktoplysninger

Tekstiler og design

H/D

4., 5., 6., 7. og 8. klasse

GABBA A/S 

Link til forløb og kontaktoplysninger 

     

Matematik på bilværkstedet

Matematik

5., 6. og 7. klasse

Autohuset Vestergaard (Kolding)

Link til  forløb og kontaktoplysninger  

Matematik på bilværkstedet

Matematik

5., 6. og 7. klasse

MAN Truck & Bus (Kolding)

Link til forløb og kontaktoplysninger

NYTTIGE LINK TIL UDDANNELSE & JOB:

Det obligatoriske emne uddannelse og job består af tre kompetenceområder:
1. Personlige valg
2. Fra uddannelse til job
3. Arbejdslivet

 

0. – 3. klasse: Voksnes valg

Med besøg i klassen af forældre, bedsteforældre og andre voksne fra elevernes netværk får eleverne forskellige fortællinger og cases fra før og nu om, hvordan voksne har
foretaget deres valg i karriereforløb; fra deres skolegang og videre frem. 

  • Hvad har disse voksnes uddannelses- og arbejdsliv indeholdt? 
  • Ud af fortællingerne får eleverne viden om, hvad valg kan føre til, hvilken betydning valg kan have, hvordan oplevelser og tanker har været, når valg skulle træffes m.v. På baggrund heraf skal eleverne illustrere eller på anden vis gengive deres drømme om fremtiden.Børnehaveklassen – 3. klasse: Voksnes valg

Eksempel på tema: Uddannelsesveje til job
Børnehaveklassen – 3. klasse: Job på vores skole
Eleverne undersøger, hvilke job der er på skolen. I klassen eller gruppevis forberedes
spørgsmål, der målrettes de enkelte job, og eleverne foretager derefter interviews af fx
skolesekretærer, rengøringsassistenter, pædagoger, skolens leder m.fl. I tilknytning hertil
kan spørgsmålene også omhandle, hvilke uddannelser der er gået forud for de forskellige
job. Med brug af plancher, fotos og fortællinger fremlægges resultater af elevernes
undersøgelse.

Til forberedelse af elevernes valg af valgfag i 7. klasse kan eleverne udforme tegninger,
plancher, fortællinger eller på anden vis illustrere deres fremtidsforestillinger, interesser, ønsker og mål. 

Med besøg i klassen af elever fra 7. til 9. klasse, der fortæller om deres valgfag og om de tanker, de har haft da de valgte, får eleverne både viden og inspiration, der kan bruges til at drøfte egne valgovervejelser i fællesskab og til, at den enkelte elevs valg har et kvalificeret og nuanceret afsæt

4.-6. klasse: Unge i uddannelse
Gennem besøg af unge, der er i gang med ungdomsuddannelse, får eleverne de unges
fortællinger om, hvad der i skolegang, fritid og i øvrigt havde betydning, da de unge valgte
deres uddannelsesvej, og hvad der indgik i deres overvejelser om fremtidige job og
karriere. Eleverne kan inden besøget have forberedt spørgsmål til de unge og have
undersøgt indhold, krav og muligheder i enkelte ungdomsuddannelser.
7.-9. klasse: Job i vores lokalsamfund
Ud fra besøg på eller fra en række lokale virksomheder afdækker eleverne, hvilke job
disse virksomheder indeholder. Med baggrund heri opsøges mere information om de
uddannelser og uddannelsesveje, der kan føre til disse job. Endvidere kan eleverne
undersøge, hvilke andre job de fundne uddannelser kan føre til. Undersøgelsernes resultat
kan bl.a. indgå i forberedelse af erhvervspraktikforløb og valg af erhvervspraktiksteder.

7.-9. klasse: Jeg træffer mit uddannelsesvalg
Som optakt til det foreløbige valg af ungdomsuddannelse i 8. klasse kan eleverne ved hjælp af hjemmesider og databaser (fx på ug.dk) undersøge en række job.

Undersøgelserne kan fx omfatte jobbets indhold, beslægtede job samt forskelle og
ligheder mellem disse. 

Undersøgelsen kan også omhandle, hvilke ungdomsuddannelser der kan knytte an til forskellige job. 

Eleverne kan herefter individuelt eller gruppevis fremlægge indholdet i disse job, deres særkende og eventuelle fællestræk og hvilke uddannelsesveje, som kunne lede til disse.

8. klasse: Job i vores lokalsamfund

Ud fra besøg på eller fra en række lokale virksomheder afdækker eleverne, hvilke job disse virksomheder indeholder.

Med baggrund heri opsøges mere information om de uddannelser og uddannelsesveje, der kan føre til disse job. Endvidere kan eleverne
undersøge, hvilke andre job de fundne uddannelser kan føre til. Undersøgelsernes resultat kan bl.a. indgå i forberedelse af erhvervspraktikforløb og valg af erhvervspraktiksteder. hvilke uddannelsesveje, som kunne lede til disse.