Formuleringen ’ikke-uddannelsesparat’ blev før sommerferien af regeringen ændret til: “Parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser”.

Det betyder, at eleverne stadig skal have en parathedsvurdering, men at de skal have en vurdering til, hvilke uddannelser de er parate til. (og ikke hvad de ikke er parate til)

Der ændres ikke i deadlines 1. december og sommeren 2023.

Det betyder også, at opbygningen i optagelse.dk ændres. Den nye opbygning præsenteres medio  september.

Til skoleåret 2023/24 vil der ske yderligere ændringer, da der er en proces i gang, hvor der kigges grundlæggende på hele ordningen uddannnelsesparathedsvurdering.

Vurderingen af uddannelsesparathed i grundskolen

Vurderingen sker første gang i 8. klasse og vurderes endeligt, når eleven forlader grundskolen i 9. eller 10. klasse. 

Alle elever skal fremover vurderes til alle tre kategorier af ungdomsuddannelser, og på dén baggrund skal eleverne foretage et foreløbigt uddannelsesvalg. Processen er med andre ord vendt om, så UPV’en nu kommer forud for, at eleven afgiver sit ønske.

På den baggrund er det vigtigt, at sikre en afklaring af, hvilken uddannelse ikke-uddannelsesparate elever ønsker, så den særligt målrettede skole- og vejledningsindsats kan igangsættes hurtigst muligt herefter.

Uddannelsesparathedsvurderingen skal være foretaget senest 1.december og 15. juni

Elever i 8. klasse vurderes at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af standpunktskaraktererne og de personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger til stede i tilstrækkelig høj grad. 
Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse. 

I 9. og 10. klasse vurderes eleven igen. 

Nedenstående opmærksomhedspunkter indgår som minimum i vurderingen:
Faglige forudsætninger
Personlige forudsætninger
Sociale forudsætninger 

Praksisfaglige forudsætninger

  • Praktiske færdigheder og kreativitet
  • Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
  • Værkstedsfærdigheder
  • Perspektivskifte mellem del og helhed
  • Kunne anvende teori i praksis