"UU-Kolding har været en rigtig god hjælp til at kunne opnå mine drømme"

"Jeg fandt ud af, at STX åbnede mange veje - derfor valgte jeg den"

"Nu fik jeg endelig den hjælp jeg har brug for - og det er en praktikplads"

"Jeg fik hjælp til komme ind på SOSU, for at komme tættere på min drømmeuddannelse"

"Jeg fik hjælp til at finde en superfed elevplads inden for handel"

"Nu har jeg fået en læreplads som ejendomsservice-tekniker og det er superfedt, det er lige drømmejobbet"

Slider

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Upv i 8. klasse

I 8. klasse parathedsvurderes de unge første gang

Skolen vurderer den unges faglige, personlige, sociale  og praksisfaglige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at den unge kan vurderes uddannelsesparat.

Nedenstående opmærksomhedspunkter indgår som minimum i vurderingen:

Faglige forudsætninger
 • Standpunktskarakterer
Personlige forudsætninger
 • Motivation
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Mødestabilitet
 • Valgparathed
Sociale forudsætninger
 • Samarbejdsevne
 • Respekt
 • Tolerance
Praksisfaglige forudsætninger
 • Praktiske færdigheder og kreativitet
 • Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
 • Værkstedsfærdigheder
 • Perspektivskifte mellem del og helhed
 • Kunne anvende teori i praksis

I 8. klasse skal gennemsnittet af standpunktskarakterne være mindst 4,0 hvis den unge ønsker EUD, EUX eller HF. Ønsker den unge en 3-årig gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller IB) skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne være mindst 5,0.