Rikke
Preben
Louise
Majken

"Jeg arbejder for at skabe den rigtige retning for vores værdifulde unge"

Rikke Tønneskov Sørensen, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"En god dag på arbejdet er, når jeg har været med til at hjælpe en af vores unge videre i uddannelse"

Louise Møller, KUI Kontaktperson

"Vores fremtid ligger i vores unges hænder. Disse hænder arbejder jeg for at give den bedste forudsætning"

Majken Hansen, Vejleder og koordinator

Upv i 8. klasse

I 8. klasse parathedsvurderes de unge første gang

Skolen vurderer den unges faglige, personlige, sociale  og praksisfaglige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at den unge kan vurderes uddannelsesparat.

Nedenstående opmærksomhedspunkter indgår som minimum i vurderingen:

Faglige forudsætninger
Personlige forudsætninger
Sociale forudsætninger
Praksisfaglige forudsætninger
  • Praktiske færdigheder og kreativitet
  • Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
  • Værkstedsfærdigheder
  • Perspektivskifte mellem del og helhed
  • Kunne anvende teori i praksis

I 8. klasse skal gennemsnittet af standpunktskarakterne være mindst 4,0 hvis den unge ønsker EUD, EUX eller HF. Ønsker den unge en 3-årig gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller IB) skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne være mindst 5,0.