UPV i 10. klasse

I 10. klasse vurderes eleven i forhold til de ønskede uddannelser.

For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02.
For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger.

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat.

Nedenstående opmærksomhedspunkter indgår som minimum i vurderingen:
Faglige forudsætninger
 • Standpunktskarakterer
Personlige forudsætninger
 • Motivation
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Mødestabilitet
 • Valgparathed
Sociale forudsætninger
 • Samarbejdsevne
 • Respekt
 • Tolerance
Praksisfaglige forudsætninger
 • Praktiske færdigheder og kreativitet
 • Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
 • Værkstedsfærdigheder
 • Perspektivskifte mellem del og helhed
 • Kunne anvende teori i praksis

Er du blevet vurderet ikke uddannelsesparat i forhold til de faglige, personlige eller  sociale forudsætninger, kan du i samarbejde med din UU-vejleder finde et tilbud, der sigter mod at gøre dig klar til en ungdomsuddannelse.