"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

UPV i 10. klasse

I 10. klasse vurderes eleven i forhold til de ønskede uddannelser.

For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02.
For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger.

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat.

Nedenstående opmærksomhedspunkter indgår som minimum i vurderingen:
Faglige forudsætninger
 • Standpunktskarakterer
Personlige forudsætninger
 • Motivation
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Mødestabilitet
 • Valgparathed
Sociale forudsætninger
 • Samarbejdsevne
 • Respekt
 • Tolerance
Praksisfaglige forudsætninger
 • Praktiske færdigheder og kreativitet
 • Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
 • Værkstedsfærdigheder
 • Perspektivskifte mellem del og helhed
 • Kunne anvende teori i praksis

Er du blevet vurderet ikke uddannelsesparat i forhold til de faglige, personlige eller  sociale forudsætninger, kan du i samarbejde med din UU-vejleder finde et tilbud, der sigter mod at gøre dig klar til en ungdomsuddannelse.

"UU-Kolding har været en rigtig god hjælp til at kunne opnå mine drømme"

KUU uddannelsen

Melissa, 18 år

"Nu fik jeg endelig den hjælp jeg har brug for - og det er en praktikplads"

Jacob, 17 år

I praktik hos Rema 1000

"Jeg fik hjælp til komme ind på SOSU, for at komme tættere på min drømmeuddannelse"

Maria, 17 år

Under unddannelse til SOSU-assistent

"Jeg fandt ud af, at STX åbnede mange veje - derfor valgte jeg den"

Florin, 16 år

STX uddannelsen

"Jeg fik hjælp til at finde en superfed elevplads inden for handel"

Bjørn, 17 år

EGU-elev

"Nu har jeg fået en læreplads som ejendomsservice-tekniker og det er superfedt, det er lige drømmejobbet"

Sebastian, 17 år

EUD-uddannelsen

Slider