Slider billede
Laila Flor

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

Preben Tamborg

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Upv i 10. klasse

I 10. klasse vurderes eleven igen i forhold til de ønskede uddannelser


For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02.

For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger.

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat.

Nedenstående opmærksomhedspunkter indgår som minimum i vurderingen:

Faglige forudsætninger
  • Standpunktskarakterer
Personlige forudsætninger
  • Motivation
  • Selvstændighed
  • Ansvarlighed
  • Mødestabilitet
  • Valgparathed
Sociale forudsætninger
  • Samarbejdsevne
  • Respekt
  • Tolerance