"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Hvad er paragrafpraktik

Folkeskolens formål:

 • 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere….

 Ud over introduktionskurser, brobygning, mentorordning og erhvervspraktik har skolerne mulighed for at tilrettelægge særlige undervisningsforløb for elever i 8. og 9. kl. efter Folkeskolelovens § 9,4 og § 33,4-7. For disse undervisningsforløb gælder:

Målgruppe: Elever, der har særligt behov for at kombinere teoretisk og praktisk undervisning eller af anden grund ikke får udbytte af undervisningen.

Formål: Undervisningsaktiviteten/det særlige forløb skal medvirke til at afklare elevens uddannelsesvalg.

Hensigt: Eleven vender tilbage til skolen, altså inklusion – ikke eksklusion.

Aftalepapir og evaluering § 9 stk 4 word ny

Aftalepapir og evaluering paragraf 33 stk 4-7

Særligt tilrettelagte forløb efter § 33, stk. 4-7 (kun i helt særlige tilfælde)  33,4

Efter anmodning fra forældrene, jf. §54, kan skolens leder med inddragelse af den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, når hensynet til eleven taler for det, tillade, at en elev efter afslutning af 7. klasse opfylder undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb eller helt eller delvis opfylder undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg

 • 33,5 Særligt tilrettelagte forløb
 • Skal indeholde undervisning og ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv
 • Eleven skal som minimum undervises i dansk og matematik, så fagenes mål og kravene ved prøven kan opfyldes
 • Eleven skal som udgangspunkt aflægge obligatorisk test i dansk/læsning
 • Eleven skal som udgangspunkt aflægge prøve i dansk og matematik
 • Skolens leder, forældre og elev kan beslutte, om der skal undervises og aflægges test og prøve i andre fag
 • Ungdomsskolen kan inddrages i undervisningen
 • Statens Erstatningsordning dækker uden tidsbegrænsning
 • 33,6 Delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse
 • Eleven skal som et minimum undervises i dansk og matematik, så fagenes mål og kravene ved prøven kan opfyldes
 • Eleven skal som udgangspunkt aflægge obligatorisk test i dansk/læsning
 • Eleven skal som udgangspunkt aflægge prøve i dansk og matematik
 • Skolens leder, forældre og elev kan beslutte, om der skal undervises og aflægges test og prøve i andre fag
 • Ungdomsskolen kan inddrages i undervisningen
 • Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker uddannelsens forsikringsordninger
 • 33,6 Hel opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse
 • Tilladelsen kan betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i ungdomsskolen
 • Statens erstatningsordning dækker ikke. Her dækker uddannelsens forsikringsordninger
 • 33,7 Delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse
 • Skolens leder beslutter, med inddragelse af eleven og forældrene jf. § 54, og den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, hvilken undervisning eleven skal deltage i.
 • Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker arbejdsgiverens forsikringsordninger
 • 33,7 Hel opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse
 • Tilladelsen kan betinges af at eleven deltager i supplerende undervisning i ungdomsskolen
 • Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker arbejdsgiverens forsikringsordninger

Bemærk, at både § 33,6 og § 33,7 typisk vil tage udgangspunkt i 2-3 ugers ulønnet prøvepraktik eller et forløb efter §9,4 eller §33,5