"UU-Kolding har været en rigtig god hjælp til at kunne opnå mine drømme"

"Jeg fandt ud af, at STX åbnede mange veje - derfor valgte jeg den"

"Nu fik jeg endelig den hjælp jeg har brug for - og det er en praktikplads"

"Jeg fik hjælp til komme ind på SOSU, for at komme tættere på min drømmeuddannelse"

"Jeg fik hjælp til at finde en superfed elevplads inden for handel"

"Nu har jeg fået en læreplads som ejendomsservice-tekniker og det er superfedt, det er lige drømmejobbet"

Slider

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Jeg inspireres og engageres
gennem mit arbejde med de unge"

Hans Mogensen, Vejleder

Jeg brænder for, at hjælpe de unge med at opdage nye veje til at nå deres mål”

Christina Arvad Brill, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"Jeg arbejder med unge, fordi jeg kan se mig selv i de unge og ved hvor vigtigt det er at få den rette vejledning"

Christina Paludan Müller, Vejleder

Slider

Uddannelsesparathedsvurdering - hvad vurderes?

Vurderingen af uddannelsesparathed i grundskolen

Vurderingen sker 1. december i 8. klasse og vurderes endeligt, når eleven forlader grundskolen i 9. eller 10. klasse.

Elever i 8. klasse vurderes at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af standpunktskaraktererne.
Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse.

I 9. og 10. klasse vurderes eleven i forhold til de ønskede uddannelser.
For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02.
For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger.

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle fire kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. Dog gælder der i særlige tilfælde, at hvis eleven har de nødvendige faglige forudsætninger og vurderes at have usædvanlige høje praksisfaglige forudsætninger, så kan eleven vurderes uddannelsesparat – også selvom denne ikke i fuldt omfang lever op til de sociale og personlige forudsætninger.

Nedenstående opmærksomhedspunkter indgår som minimum i vurderingen:
Faglige forudsætninger:
Standpunktskarakterer
Personlige forudsætninger: Motivation, Selvstændighed, Ansvarlighed, Mødestabilitet og Valgparathed
Sociale forudsætninger: Samarbejdsevne, Respekt og Tolerance
Praksisfaglige forudsætninger: Praktiske færdigheder og kreativitet, arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang, værkstedfærdigheder. Eleven skal kunne anvende teori i praksis, og foretage perspektivskifte mellem del og helhed
 

Uddannelsesparathed i et udskriftsvenligt bilag (UU Kolding)