"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Uddannelsesparathedsvurdering - hvad vurderes?

Vurderingen af uddannelsesparathed i grundskolen

Den 1. december i 8. klasse vurderes de unge første gang. Den endelige vurdering finder sted 1. juni i 9. eller 10. klasse.

I 8. klasse er man uddannelsesparat, når man har et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskaraktererne.
Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse.

I 9. og 10. klasse vurderes den unge i forhold til de ønskede uddannelser.

For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal de bestå 9. klasses afgangseksamen og have et gennemsnit på mindst 02 for hvert af fagene dansk og matematik.

For elever der ønsker en HF, skal gennemsnittet af standpunkts- og prøvekarakterer være mindst 4,0.

For elever, der ønsker en 3-årige gymnasial uddannelse, skal gennemsnittet af standpunkts- og prøvekarakterer være mindst 5,0.

Skolen vurderer den unges faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle fire kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. Dog gælder der i særlige tilfælde, at hvis eleven har de nødvendige faglige forudsætninger og vurderes at have usædvanlige høje praksisfaglige forudsætninger, så kan eleven vurderes uddannelsesparat – også selvom denne ikke i fuldt omfang lever op til de sociale og personlige forudsætninger.

Nedenstående opmærksomhedspunkter indgår som minimum i vurderingen:

Faglige forudsætninger: Standpunktskarakterer og prøvekarakterer

Personlige forudsætninger: Motivation, Selvstændighed, Ansvarlighed, Mødestabilitet og Valgparathed

Sociale forudsætninger: Samarbejdsevne, Respekt og Tolerance

Praksisfaglige forudsætninger: Praktiske færdigheder og kreativitet, arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang, værkstedfærdigheder. Eleven skal kunne anvende teori i praksis, og foretage perspektivskifte mellem del og helhed.