"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Uddannelse og job

Hvad skal børn i 0.-3. klasse lære i emnet ‘uddannelse og job’?

I det obligatoriske emne ‘uddannelse og job’ arbejdes der med at udbygge viden om forskellige uddannelser og jobs. Der arbejdes med at forstå sammenhænge mellem forskellige uddannelser og disses forskellige job og karrieremuligheder.

Undervisningen tager udgangspunkt i barnets kendskab til nærmiljøet, eksempelvis i hjemmet, på skolen og i fritiden. På den måde udvikles en forståelse for forskellige jobfunktioner, for eksempel det at være pædagog, lærer eller pedel. I undervisningen indgår lege, spil og problemløsningsopgaver, hvor barnet opdager betydningen af at træffe forskellige valg. At kunne træffe beslutninger og forstå konsekvenserne af dem, er vigtigt i forhold til det senere valg af uddannelse og job.

Kompetenceområder i uddannelse og job

I 0.-3. klasse arbejdes der med tre kompetenceområder:

Personlige valg
Fra uddannelse til job
Arbejdsliv
Eksempler på brug af uddannelse og job i hverdagen
Man kan tale om de forskellige jobfunktioner, der er på en skole
Som forældre kan man forklare sit barn, hvilket arbejde man selv har
Som forælder kan man, efter aftale med læreren, præsentere sit arbejde i klassen