"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Uddannelse og job

Hvad skal unge i 7. – 9. klasse lære i emnet ‘uddannelse og job’?

I det obligatoriske emne ‘uddannelse og job’ arbejdes der med at udbygge elevers viden om forskellige uddannelser og jobs.

De unge arbejder med at forstå sammenhænge mellem forskellige typer uddannelser og de job- og karrieremuligheder de giver. I undervisningen fokuseres der på det kommende valg af ungdomsuddannelse.

Ved udgangen af 9. klasse skal den unge have en plan for sin videre uddannelse efter 9. klasse. I dette forløb arbejdes der derfor målrettet med at udfordre og hjælpe med at træffe dette valg.

I undervisningen får de unge et øget kendskab til forskellige former for arbejdsliv og beskæftigelse og de vilkår, der er gældende på det danske og internationale arbejdsmarked. 

Kompetenceområder i uddannelse og job

I det obligatoriske emne uddannelse og job fra 7.-9. klasse arbejdes der med tre kompetenceområder: 

Personlige valg
Fra uddannelse til job
Arbejdsliv 
Eksempler på brug af uddannelse og job i hverdagen 
Man kan tale med de unge om forskellige muligheder for videre uddannelse efter 9. klasse samt hvilke erhverv uddannelsen er rettet mod
Man kan sammen deltage i åbent hus arrangementer på forskellige ungdomsuddannelser
Benyt ug.dk, for at få inspiration og viden om uddannelsesmuligheder efter folkeskolen.
 
Elevernes uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet styrkes igennem arbejdet med det obligatoriske emne ‘Uddannelse og Job’.

Derudover skal emnet være med til at udfordre de unges uddannelsesvalg, så de i højere grad overvejer alle uddannelsesmuligheder.

Lærerne og vejlederne skal desuden tilbyde dem et større kendskab til arbejdsmarked og arbejdsliv.

‘Uddannelse og Job’ skal også give eleverne større viden om ungdomsuddannelserne, og hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til.

Undervisningsforløb