"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Uddannelse og job

Hvad skal børn i 4. – 6. klasse lære i emnet ‘uddannelse og job’?

I det obligatoriske emne ‘uddannelse og job’ arbejdes der med at udbygge børnenes viden om forskellige uddannelser og job.

Barnet arbejder med at forstå sammenhænge mellem forskellige typer uddannelser og de job- og karrieremuligheder de giver.

I undervisningen i ‘uddannelse og job’ for 4.-6. klasse rettes fokus fra det meget nære og kendte, til et lidt bredere samfundsmæssigt niveau i forhold til uddannelse og job.

I undervisningen arbejdes der med børnenes kendskab til voksenliv, job og karrierer i eget netværk og enkle forestillinger om fremtiden og voksenlivet.

Der tages også udgangspunkt i barnets kendskab til uddannelser og erhverv i lokalmiljøet, og hvordan arbejds-, fritids-, og familielivet ser ud for personer i eksempelvis deres familie. 

Kompetenceområder i uddannelse og job

I det obligatoriske emne uddannelse og job fra 4.-6. klasse arbejdes der med tre kompetenceområder: 

Personlige valg
Fra uddannelse til job
Arbejdsliv 
 
Eksempler på brug af uddannelse og job i hverdagen 
På vej til skole kan man iagttage de forskellige typer job, der er til at få øje på og tænke over, hvad det kræver af uddannelse
Når I er sammen med venner eller familie, kan I tale om de forskellige arbejdsområder, I hver især beskæftiger jer med.