UDDANNELSE OG JOB

Ideer til Uddannelse - og jobaktiviteter i 7. - 10. klasse

Forældrepraktik

Eleverne er med forældre eller andre én dag på arbejde

Forældrepraktik 7 klasse ( Bilag pdf)

2 timers forarbejde
En dags praktik
2 timers efterbearbejdning

Den store klassefest 

15 år efter endt 9. klasse er klassen fra grundskolen samlet til klassefest. Hver enkelt “elev” skal præsentere sig for de andre i klassen ved at fortælle om job, uddannelses- og karriereforløb.

Sara og Monopolet

Oplæg til diskussion i klassen om
uddannelse og andre dilemmaer.
5 cases til inspiration med mulighed for at
læreren eller eleverne selv kan bidrage
med nye cases om relevante emner.

Sara_og_monopolet 9. klasse ( Pdf)

Beskrivelse samt oplæg til diskussion

 Jobansøgning 

Eleven skal skrive en jobansøgning.

Forløbet skal munde ud i en motiveret jobansøgning.

 

 

”Jobansøgning” kan afsluttes med en ”jobsamtale” med efterfølgende respons/evaluering.

Jobansøgning

”De vigtigste Jobs” – en debatøvelse.

Debatøvelse i klassen om det komplekse samfunds vigtige jobs.

 Er nogle jobs vigtigere end andre? 

Alt efter hvor meget tid underviseren vil og
kan afsætte til øvelsen, kan der også laves en planche til udstilling ved fremlæggelserne.

Debatøvelse i klassen, som afsluttes med
fremlæggelser. 

Ca. 2 lektioner

Anbefal en uddannelse

Eleverne ”vælger” en erhvervsuddannelse – eller en anden uddannelse.

Gå tæt på uddannelsen, job og karrieremuligheder på www.ug.dk. Derefter skal de ”sælge” uddannelserne til hinanden.

Anbefal en uddannelse (pdf)

Brug evt. dette bilag: Uddannelsessystemet med links til UG.dk

Brug evt. dette link:

Job for unge under 18 år

ca. 2 lektioner

Køn og karriere

7- 10. klasse

Køn og karriere Bilag til forløbet

Formålet med dette forløb er at sætte fokus på køn og job, samt udfordre de unges valg af uddannelses- og job. 

Karriereguiden.nu – et online dialogværktøj med spændende ideer. 

Samtlige elever i 8. – 10. klasse har modtaget hæftet: Karrierguiden 2022-23. 

Ud over hæftet findes en hjemmeside: KARRIEREGUIDEN.NU , med rigtig mange spændende ideer, spil, kahoot, dialogværktøj om fx erhvervspraktik, brobygning, inspirationsvideoer m.m.

Se videoen: Præsentation af karriereguiden.nu. ( brug 9 minutter ) UU Kolding anbefaler

Uddannelse og job i Kolding Kommune: 3 undervisningsforløb ( Forslag til afprøvning)

I Kolding kommune er det et politisk ønske at…

Kolding kommune har iværksat en række initiativer, som bl.a. har til hensigt at klæde unge på til at træffe de rette uddannelsesvalg herunder særligt at øge børn og unges kendskab til erhvervsuddannelser.

Undervisningsforløbene skal ses i sammenhæng med skolens samlede arbejde med det obligatoriske emne ”Uddannelse og job”

Skitse af Kolding kommunes centrale tilbud – aktiviteter omkring uddannelse og job:

Indskoling  UV 1

  • ”Med skolen på arbejde”*  2. årgang

Mellemtrin  UV 2

  • ”Besøg en virksomhed”*      5. årgang 
  • Edison*            6. årgang

 Udskoling  UV 3

  • ”Prøv et fag”*              7. årgang
  • Praktik (1 uge)            8. årgang
  • Uddannelsesmesse  8.-9. årgang
  • Besøge DM i Skills    8. årgang
  • Åben virksomhed     8.-9. årgang
  • City of education      7.-8. årgang

Uddannelses & Job forløb på UddannelssGuiden ug.dk

På Uddannelses Guiden ug.dk findes anbefalelsesværdige forløb til det timeløse fag: Uddannelse og job.

UU Kolding anbefaler disse forløb: 

Siden opdateres løbende. Senest opdateret den 21. januar 2023

Send gerne evaluering eller andre forslag til uu@kolding.dk Emne: Uddannelse & job i skolerne