UDDANNELSE OG JOB

Uddannelse og job i Kolding Kommune: tre undervisningsforløb

I Kolding kommune er det et politisk ønske at…

Kolding kommune har iværksat en række initiativer, som bl.a. har til hensigt at klæde unge på til at træffe de rette uddannelsesvalg herunder særligt at øge børn og unges kendskab til erhvervsuddannelser.

Undervisningsforløbene skal ses i sammenhæng med skolens samlede arbejde med det obligatoriske emne ”Uddannelse og job”

Skitse af Kolding kommunes centrale tilbud – aktiviteter omkring uddannelse og job:

Uddannelse og job folder KK

Her findes undervisningsvejledning til forløb i 2., 5. og 7. årgang.

Indskoling  UV 1

  •  Med skolen på arbejde 2. årgang

Mellemtrin  UV 2

  • ”Besøg en virksomhed   5. årgang  
  • ”Prøv et fag”*                    4. – 6.. årgang
  • Edison*                               6. årgang

 Udskoling  UV 3

  • ”Prøv et fag”*              7. årgang
  • Praktik (1 uge)            8. årgang
  • Uddannelsesmesse  8.-9. årgang
  • Besøge DM i Skills    8. årgang
  • Åben virksomhed     8.-9. årgang
  • Åbent hus på uddannelsesinstitutioner 

Ideer til Uddannelse - og jobaktiviteter i 7. - 10. klasse

Forældrepraktik

Eleverne er med forældre eller andre én dag på arbejde

Forældrepraktik 7 klasse ( Bilag pdf)

2 timers forarbejde
En dags praktik
2 timers efterbearbejdning

Fjordhotellet

Lærings- og karrierespil Fjordhotellet (7-10)           

Lad eleverne få et indblik i hotel og restaurationsbranchen gennem et digitalt lærings- og karrierespil.

Restauranten. Med det rigtige indtryk kan
restaurantoplevelser skabe minder for livet. Hvad gør man, når der er sket en fejl, og I står med flere gæster end der er plads til? Har du det der skal til for at læse gæsternes behov før de har givet udtryk for det?

Receptionen. Førstehåndsindtrykket og god service er vigtigt, når man skal drive et succesfuldt hotel, men hvordan giver man det bedst mulige indtryk? Og hvordan leverer man den bedste service?

 

FORMÅL
Giv eleverne en anderledes introduktion til
uddannelsesmulighederne indenfor branchen, gennem et digitalt og oplevelsesbaseret karrierespil, hvor de arbejder i teams.
Målgruppe: 7.- 10. klasse

Varighed: 90 min. inkl. fremlæggelse fra rollemodel, spil og efterfølgende spørgsmål fra eleverne.
Antal: maksimalt 70 elever pr. session. 

Vi prøver altid at samle hele årgangen.

Fælles mål: ”Uddannelse og karriere”.
Spillet har indbygget opgaver med læringsmål for
klassetrinene, og klæder eleverne på til bedre, at kunne træffe et kvalificeret uddannelsesvalg.

Book jeres besøg ved at kontakte Patrick Eilert
Tlf. 54 55 60 15 | patrick@hospitalitycareer.dk.

Sara og Monopolet

Oplæg til diskussion i klassen om

uddannelse og andre dilemmaer.

5 cases til inspiration med mulighed for at
læreren eller eleverne selv kan bidrage
med nye cases om relevante emner.

Sara_og_monopolet 9. klasse ( Pdf)

Beskrivelse samt oplæg til diskussion

DK8

 Jobansøgning 

Eleven skal skrive en jobansøgning.

Forløbet skal munde ud i en motiveret jobansøgning.

 

 

”Jobansøgning” kan afsluttes med en ”jobsamtale” med efterfølgende respons/evaluering.

Jobansøgning

Den store klassefest 

15 år efter endt 9. klasse er klassen fra grundskolen samlet til klassefest. Hver enkelt “elev” skal præsentere sig for de andre i klassen ved at fortælle om job, uddannelses- og karriereforløb.

”De vigtigste Jobs” – en debatøvelse.

Debatøvelse i klassen om det komplekse samfunds vigtige jobs.

 Er nogle jobs vigtigere end andre? 

Alt efter hvor meget tid underviseren vil og
kan afsætte til øvelsen, kan der også laves en planche til udstilling ved fremlæggelserne.

Debatøvelse i klassen, som afsluttes med
fremlæggelser. 

Ca. 2 lektioner

Anbefal en uddannelse

Eleverne ”vælger” en erhvervsuddannelse – eller en anden uddannelse.

Gå tæt på uddannelsen, job og karrieremuligheder på www.ug.dk. Derefter skal de ”sælge” uddannelserne til hinanden.

Anbefal en uddannelse (pdf)

Brug evt. dette bilag: Uddannelsessystemet med links til UG.dk

Brug evt. dette link:

Job for unge under 18 år

ca. 2 lektioner

Køn og karriere

7- 10. klasse

Køn og karriere Bilag til forløbet

Formålet med dette forløb er at sætte fokus på køn og job, samt udfordre de unges valg af uddannelses- og job. 

Karriereguiden.nu – et online dialogværktøj med spændende ideer. 

Samtlige elever i 8. – 10. klasse har modtaget hæftet: Karrierguiden 2022-23. 

Ud over hæftet findes en hjemmeside: KARRIEREGUIDEN.NU , med rigtig mange spændende ideer, spil, kahoot, dialogværktøj om fx erhvervspraktik, brobygning, inspirationsvideoer m.m.

Se videoen: Præsentation af karriereguiden.nu. ( brug 9 minutter ) UU Kolding anbefaler