Uddannelse & Job

Ideer til Uddannelse - og jobaktiviteter i 7. - 10. klasse

 

Den store klassefest 2030

Bilag til Den store klassefest Stor

Karrierekort

Sara_og_monopolet 9. klasse

15 år efter endt 9. klasse er klassen fra grundskolen samlet til klassefest. Hver enkelt “elev” skal præsentere sig for de andre i klassen ved at fortælle om job, uddannelse og karriereforløb.

Sara og monopolet:

Oplæg til diskussion i klassen om
uddannelses og andre dilemmaer.
5 cases til inspiration, med mulighed for,
at læreren eller eleverne selv kan bidrage
med nye cases om relevante emner.

 
 

Virksomhedsbesøg

Virksomhedsbanken

UU-Kolding har udarbejdet en “virksomhedsbank”.

Over 50 virksomheder i Kolding og omegn byder ind med forskellige aktiviteter for elever fra 7. – 10. klasse. 

 
  Jobansøgning

Eleven skal skrive en jobansøgning.

Forløbet skal munde ud i en motiveret jobansøgning.

”Jobansøgning” kan afsluttes med en ”jobsamtale” med efterfølgende respons/evaluering.

 
 Young Enterprise

Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer.

Innovation og entreprenørskab skal i højere grad integreres i uddannelserne og forankres på uddannelsesinstitutionerne.

 
 

 

Virksomhedsbanken

Få en gæstellærer ud i klasse – se evt. Virksomhedsbanken.

Det er ligeledes muligt at få gæstelærere fra Søfartens Fremme.

 
 

Anbefal en uddannelse

Bilag Uddannelse & Job EUD

Eleverne ” vælger” en uddannelse – går tæt på uddannelse, job og karrieremuligheder. Informationssøgning på ug.dk. Derefter skal eleverne ” sælge” uddannelserne for hinanden. 
 
”De vigtigste Jobs” – en debatøvelse.
Debatøvelse i klassen om det komplekse samfunds vigtige jobs. – Er nogle jobs vigtigere end andre?
Alt efter hvor meget tid underviseren vil og kan afsætte til øvelsen, kan der også laves en planche til udstilling ved fremlæggelserne.
Debatøvelse i klassen, som afsluttes med fremlæggelser