SU og SPS

(Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.
Du kan søge SU, hvis du er fyldt 18 år og går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år. Fylder du for eksempel 18 i april, kan du få SU fra den 1. juli.

Søg SU, når du er optaget

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse – og tidligst en måned, før du starter på din uddannelse.

SPS – specialpædagogisk støtte
 

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du få Specialpædagogisk støtte (SPS), som skal sikre, at du kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.
Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte administrerer de specialpædagogiske støtteordninger. Ordningerne omfatter de frie grundskoler, de frie kostskoler, alle ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.