SU og SPS

HJÆLP OG STØTTE I UDDANNELSE

DET ER MULIGT AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP OG STØTTE MENS DU ER I UDDANNELSE
 SU er Statens Uddannelsesstøtte, som er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.
Du kan søge SU, hvis du er fyldt 18 år og går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år. Fylder du for eksempel 18 i april, kan du få SU fra den 1. juli.

Søg SU, når du er optaget

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse – og tidligst en måned, før du starter på din uddannelse.

En uddannelse giver som hovedregel ret til SU, hvis den er tilrettelagt som heltidsundervisning. Alle offentligt godkendte uddannelser, der lever op til dette, kan give adgang til SU. Det gælder også enkelte private uddannelser.

SU til maks. 5 ungdomsuddannelser

Du skal være opmærksom på, at du højst kan modtage SU til 5 ungdomsuddannelser. Hver gang du bliver udmeldt af en ungdomsuddannelse og begynder på en ny, tæller det. 

Hvis du har gennemført en gymnasial uddannelse i enten Danmark eller udlandet, kan du dog ikke modtage SU til en ny gymnasial uddannelse. 

  •  

Enkeltfag på almene uddannelser

Du kan få SU til enkeltfag på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau, hvis du gør uddannelsen færdig inden for 23 måneder. Hvis du har et barn under 7 år, har du dog 35 måneder. Ved enkeltfag på gymnasialt niveau må du ikke tidligere have taget fagene på samme niveau eller have færdiggjort en gymnasial uddannelse.

Gymnasial supplering

Du har mulighed for at søge SU til supplering, hvis du har en gymnasial uddannelse eller en adgangsgivende erhvervsuddannelse og har behov for at supplere din eksamen for at opfylde specifikke adgangskrav til en bestemt videregående uddannelse. Du har kun mulighed for at få SU til supplering, hvis suppleringen foregår i form af korte og intensive forløb.

Praktikophold

Hvis du planlægger et praktikophold i enten Danmark eller i udlandet som led i din videregående uddannelse, er det muligt at få SU under opholdet, hvis praktikopholdet er ulønnet. Praktikstedet må dog gerne give tilskud til dokumenterede udgifter som fx flybillet, rejseforsikring, husleje o.l. 

 

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE I UDDANNELSEN

SPS står for specialpædagogisk støtte
 

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du få Specialpædagogisk støtte (SPS), som skal sikre, at du kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte administrerer de specialpædagogiske støtteordninger.

 Ordningerne omfatter de frie grundskoler, de frie kostskoler, alle ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.