Rikke
Preben
Louise
Majken

"Jeg arbejder for at skabe den rigtige retning for vores værdifulde unge"

Rikke Tønneskov Sørensen, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"En god dag på arbejdet er, når jeg har været med til at hjælpe en af vores unge videre i uddannelse"

Louise Møller, KUI Kontaktperson

"Vores fremtid ligger i vores unges hænder. Disse hænder arbejder jeg for at give den bedste forudsætning"

Majken Hansen, Vejleder og koordinator

SPS

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever med vanskeligheder eller fysiske og psykiske funktionsnedsættelser har mulighed for at uddanne sig på lige fod med andre unge.

I de små videoer herunder kan du høre nogle af de unge  fortælle om, hvad det har betydet for dem at modtage støtte.

 

Specialpædagogisk støtte forbedrer unges chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ordblinde elever og elever med psykiske funktionsnedsættelser får et stort udbytte af specialpædagogisk støtte (SPS), som forbedrer deres chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse og for at klare sig godt fagligt på uddannelsen.

Det viser en ny evaluering, EVA har gennemført for Styrelsen for Undervisning og kvalitet.  Læs mere om evalueringen på eva.dk

Har du brug for støtte i uddannelsen? 

Specialpædagogisk støtte ( SPS) – praktik

Specialpædagogisk støtte – Psykisk

Specialpædagogisk støtte – Ordblinde

ORDBLINDHED

Når man ser et ord eller billede kobler hjernen automatisk over til et sprogcenter i hjernen, så man ved hvordan det udtales.

Det sker ikke for en ordblind.

Den ordblinde søger i sit hukommelsescenter efter genkendelse i stedet for.

Tak til Martin Richardt VUC Roskilde for denne gode forklaring på ordblindhed

Filmen er optaget af Pia Dramshøj

Se den lille film om SPS – støtte på ungdomsuddannelser og FGU