Rikke
Preben
Louise
Majken

"Jeg arbejder for at skabe den rigtige retning for vores værdifulde unge"

Rikke Tønneskov Sørensen, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"En god dag på arbejdet er, når jeg har været med til at hjælpe en af vores unge videre i uddannelse"

Louise Møller, KUI Kontaktperson

"Vores fremtid ligger i vores unges hænder. Disse hænder arbejder jeg for at give den bedste forudsætning"

Majken Hansen, Vejleder og koordinator

Specialundervisning og -skoler

Specialundervisning

Specialundervisning er et tilbud til elever, der har et særligt undervisnings- og/eller socialt behov.

Specialundervisningen foregår ved, at eleven tages ud af sin klasse og flyttes til enten en specialklasse eller et specialcenter.
Der kan også ydes specialpædagogisk bistand til undervisning på distriktsskolen.
Forældre kan altid henvende sig til elevens lærere og/eller skoleleder for i fællesskab at få afklaret, om der er et specielt behov, og hvordan det kan dækkes.
Elever, der har behov for specialundervisning, visiteres til et tilbud inden for Kolding Kommune og i enkelte tilfælde uden for kommunen.