Slider billede
Laila Flor

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

Preben Tamborg

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Specialundervisning og -skoler

Specialundervisning

Specialundervisning er et tilbud til elever, der har et særligt undervisnings- og/eller socialt behov.

Specialundervisningen foregår ved, at eleven tages ud af sin klasse og flyttes til enten en specialklasse eller et specialcenter.
Der kan også ydes specialpædagogisk bistand til undervisning på distriktsskolen.
Forældre kan altid henvende sig til elevens lærere og/eller skoleleder for i fællesskab at få afklaret, om der er et specielt behov, og hvordan det kan dækkes.
Elever, der har behov for specialundervisning, visiteres til et tilbud inden for Kolding Kommune og i enkelte tilfælde uden for kommunen.