Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

Specialundervisning

Specialundervisning er et tilbud til elever, der har et særligt undervisnings- og/eller socialt behov.

Specialundervisningen foregår ved, at eleven tages ud af sin klasse og flyttes til enten en specialklasse eller et specialcenter.
Der kan også ydes specialpædagogisk bistand til undervisning på distriktsskolen.
Forældre kan altid henvende sig til elevens lærere og/eller skoleleder for i fællesskab at få afklaret, om der er et specielt behov, og hvordan det kan dækkes.
Elever, der har behov for specialundervisning, visiteres til et tilbud inden for Kolding Kommune og i enkelte tilfælde uden for kommunen.