"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Specialundervisning og -skoler

Hvis du har brug for at få tilpasset undervisningen efter dine behov for at få mere ud af undervisningen, så kan du måske få specialundervisning.

Almindelig specialundervisning:
Den almindelige specialundervisning findes på din egen folkeskole – enten i klassen eller på særlige hold i ét eller flere fag.

Særligt tilrettelagt specialundervisning:
Den særligt tilrettelagte specialundervisning kan foregå ved, at du bliver undervist i din egen folkeskoleklasse med særlig støtte.
Du kan også blive undervist i din almindelige klasse og i en specialklasse, eller du kan blive flyttet til en specialklasse eller en specialskole.

Det er skolelederen på din skole, der sammen med dine forældre, lærere og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) afgør, om du skal tilbydes specialundervisning.