Erhvervspraktik i 10. klasse

Som elev i 10. klasse har du mulighed for at komme  erhvervspraktik.

 Der er flere muligheder. Undersøg mulighederne på din 10. klasses skole. 

 • Specialpraktik ved forsvaret

  • Er du fyldt 15 år, eller går du i 9. eller 10. klasse, har du mulighed for at komme i erhvervspraktik i forsvaret.
  • Erhvervspraktik i forsvaret aftales md din UU vejleder. For at komme i betragtning til en af praktikpladserne i forsvaret, skal du udfylde en praktikseddel.
  • Praktikseddel forsvaret (VIGTIGT med forældreunderskrift )
  • Praktiksedlen afleveres til din UU-vejleder. HUSK at overholde dead-lines.
  • Læs mere om erhvervspraktik i forsvaret

Refusion af rejseudgiver til offentlig transport i forbindelse med erhvervspraktik efter gældende regler for 10. klasse: 

Specialpraktik ……

På nuværende tidspunkt har vi ikke nogle aftaler i hus med erhvervspraktik på Kolding Sygehus eller ved Politiet i Kolding.