"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Optagelse og adgangskrav

Sådan søger du om optagelse 

Inden den 1. marts skal alle unge i 9. og 10. klasse søge om optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. 

 Du finder en trin for trin vejledning på undervisningsministeriets hjemmeside. Klik her

Her du færdig med 9. eller 10. klasse og vil søge ind på en ungdomsuddannelse?

 • På undervisningsministeriets hjemmeside finder du en trin for trin vejledning. Klik her  
 • Hvis du søger ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, skal du bruge dit afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse.
 • Kan du ikke finde dit afgangsbevis fra grundskolen, kan du logge på med dit Nem ID på Borger.dk og så i søgefeltet skrive afgangsbevis. Det er det muligt at bestille afgangsbeviser helt tilbage fra 2008. 

Alle unge, der er fyldt 15 år kan bestille et NemID på www.nemid.nu

Vær opmærksom på at der går 3-11 hverdage før du modtager dit nøglekort og kan bruge dit NemID, hvis du bestiller online.

 • Har du brug for dit NemID med det samme, kan du møde op i Borgerservice. 
 • Du skal medbringe gyldig legitimation og desuden besvare 2-4 kontrolspørgsmål korrekt eller stille med et vitterlighedsvidne. 
 • Du kan læse mere om legitimation og vitterlighedsvidne på www.nemid.dk
 • Har du problemer med dit NemID, skal du kontakte supporten på NemID.
  Kontakt NemID

Adgangskrav 

Adgangskrav til erhvervsuddannelser inkl. EUX:

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse (EUD), skal man: 

Eller:

 • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har du det, opfylder du adgangskravene til grundforløbet. Du vil typisk starte i grundforløb 2.
 Opfylder man ikke ovenstående krav, er der mulighed for at ønske en revurdering. 

Adgangskrav til  stx, hhx og htx (efter 9. klasse):

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 9. klasse skal man:

*Hvis man ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har man stadig krav på at blive optaget, hvis man:

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver
  eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 
 • Opfylder man ikke ovenstående krav, er der mulighed for at ønske en revurdering.

Adgangskrav til stx, hhx og htx (efter 10. klasse):

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 10. klasse skal man:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-klassesprøver eller 10.-klasseprøver i alle tre fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse*
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • senest 1. marts sende sin ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis man ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver i 9. klasse, har man stadig krav på at blive optaget, hvis man:

 • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse
  eller 
 • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 
  eller
 • forbedrer sine karakterer ved prøverne i 10. klasse, så man opnår et gennemsnit på mindst 5,0 i de lovbundne prøver

Opfylder man ikke ovenstående adgangskrav, indkaldes man til en konkret vurdering. 

Der tages forbehold for lovændringer

Adgangskrav til HF efter 9. klasse:

For at blive optaget på hf direkte efter 9. klasse skal man:

Adgangskrav til HF efter 10. klasse:

For at blive optaget på hf direkte efter 10. klasse skal man:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøverne i alle tre fag
 • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne
 • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen.*
 • senest 1. marts sende sin ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis 2. fremmedsprog blev udtrukket i 9. klasse, men man ikke aflagde prøven, har man mulighed for at blive optaget på hf, hvis man aflægger folkeskolens 10.-klasseprøve (både mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.

Opfylder man ikke ovenstående krav, indkaldes man til en konkret vurdering.