Slider billede
Laila Flor

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

Preben Tamborg

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Optagelse og adgangskrav

Adgangskrav til erhvervsuddannelser inkl. EUX:
 • For at blive optaget på en erhvervsuddannelse EUD, skal den unge have opfyldt undervisningspligten (9 års undervisning)
 • Man skal have opnået et karaktergennemsnit på 2 i hhv dansk og matematik
 • Man skal være vurderet uddannelsesparat
 • Man skal have en uddannelsesplan
Adgangskrav til stx, hhx og htx
(efter 10. klasse):
 • den unge skal have aflagt prøve efter 9. klasse i de bundne og udtrukne fag.
 • Derudover skal man efter 10. klasse aflægge enten 10. klasses prøve eller folkeskolens afgangsprøve i dansk, engelsk og matematik.
 • Man skal være vurderet uddannelsesparat.
Adgangskrav til hf efter 10. klasse:
 • Man skal være vurderet uddannelsesparat og have et karaktergennemsnit på 4
 • Man skal bestå de bundne prøver i 9. klasse med et gennemsnit på min. 4
 • Søger den unge HF efter 10. klasse skal man aflægge 10. klasses prøve (mundtlig og skriftlig) i dansk, engelsk og matematik.
 • Man skal herudover have aflagt prøve efter 9. eller 10. klasse i fysik/kemi samt tysk/fransk (hvis det blev udtrukket)