Kollektiv vejledning i 7. klasse

 

I den kollektive vejledning introducerer vi jvf. lovgivningen UU, ungdomsuddannelserne og UddannelsesGuiden ug.dk.

 • Vi kalder det ” kollektiv vejledning”, når vi har vejledningsaktiviteter med hele klassen.  
 • Vi bygger vores vejledning på karrierelæringsprincippet, og det vil være vores røde tråd i den kollektive vejledning fra 7. – 10. klasse
 • Vi tror på, der findes en ungdomsuddannelse til alle. 

Forberedelse:

Før de to lektioner får eleverne en opgave:

Interview et familiemedlem eller en andet fra dit netværk om vedkommendes vej fra skolen til nuværende job. Optag det evt. på din mobil, tag evt. et par billeder.

Overskriften er Karriereveje. 

Brug evt. hjælpespørgsmålene

 Hjælpespørgsmål til interview-personen:

 1. Præsentation af personen
 2. Hvad ville du gerne være, da du gik ud af 9 eller 10 klasse?
 3. Hvad laver du nu? Beskriv dit job, din arbejdsplads
 4. Hvad skal du være god til i dit job?
 5. Hvilke arbejdspladser har du været på?
 6. Hvordan har dine arbejdsopgaver ændret sig?
 7. Hvad har du lært fra de tidligere arbejdspladser?

Emner til kollektiv vejledning

På samtlige skoler i Kolding Kommune er der en UU Vejleder. 

UU er forkortelse for Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

Som Uddannelsesvejledere kender vi vejene i uddannelsessystemet. 

 Din UU vejleder
 • kaster dig ud i opgaver, så du lærer dig selv bedre at kende
 • viser dig steder på internettet, hvor du selv kan søge information
 • vejleder dig, så du bliver i stand til at træffe et valg 
 • er med i overgangen fra grundskolen til det næste skridt. 

Uddannelsessystemet

Find vej i  Uddannelsessystemet 

Gruppearbejde: 

 • Hvad er EUD? 
 • Hvad er EUX?
 • Hvad er en Gymnasial Uddannelse?

Uddeling at “Mini Husene”. I  grupper inddeler eleverne uddannelserne i EUD, EUX eller i GYM.  Herefter snak i plenum.


Lær at søge på ug.dk: Eleverne får udleveret et jobkort, som de skal søge oplysninger om.

Eleverne skal bruge søgefunktionen med fokus på job mere end på uddannelse. Der uddeles et ark med hjælpespørgsmål.

Se filmen DIT valg 

Undersøg et job Jobkort – uddannelsesveje til et job

 

I grupper præsenterer eleverne deres interviews. 

Præsentation af de 24 universelle styrker.

Enkelte styrker udvælges, og eleverne fortæller hinanden, hvor de kunne være gode at have i forhold til de karriereforløb, de har fortalt om.

 Hvordan kan man bruge MOD, SELVKONTROL, HUMOR, OMSORG, LEDEREVNER, NYSGERRIGHED

 Spørgsmål til interview-personen:

 1. Præsentation af personen
 2. Hvad ville du gerne være, da du gik ud af 9 eller 10 klasse?
 3. Hvad laver du nu? Beskriv dit job, din arbejdsplads
 4. Hvad skal du være god til i dit job?
 5. Hvilke arbejdspladser har du været på?
 6. Hvordan har dine arbejdsopgaver ændret sig?
 7. Hvad har du lært fra de tidligere arbejdspladser?

Forkortelser i uddannelses-systemet. 

Eleverne logger ind på Kahoot

Evaluering med eleverne på klassen.