Kollektiv vejledning i 7. klasse

 

I den kollektive vejledning introducerer vi jvf. lovgivningen UU, ungdomsuddannelserne og UddannelsesGuiden ug.dk.

  • Vi kalder det ” kollektiv vejledning”, når vi har vejledningsaktiviteter med hele klassen.  
  • Vi bygger vores vejledning på karrierelæringsprincippet, og det vil være vores røde tråd i den kollektive vejledning fra 7. – 10. klasse
  • Vi tror på, der findes en ungdomsuddannelse til alle. 

Karriereveje

Forberedelse:

Før de to lektioner får eleverne en opgave:

Interview et familiemedlem eller en andet fra dit netværk om vedkommendes vej fra skolen til nuværende job. Optag det evt. på din mobil, tag evt. et par billeder.

Overskriften er Karriereveje. 

Brug evt. hjælpespørgsmålene – Hjemmeopgave interview

Hjælpespørgsmål til dit interview:

Præsentation af personen

  1. Hvad ville du gerne være, da du gik ud af 9. eller 10. klasse?
  2. Hvilken uddannelse tog du?
  3. Hvad laver du nu? Beskriv dit job og din arbejdsplads
  4. Hvad skal du være god til i dit job?
  5. Hvilke forskellige jobs har du haft?
  6. Har du taget flere uddannelser senere?
  7. Hvordan har dine arbejdsopgaver ændret sig?

Emner til kollektiv vejledning

valg