Kollektiv vejledning i 7. klasse

 

I den kollektive vejledning introducerer vi jvf. lovgivningen UU, ungdomsuddannelserne og UddannelsesGuiden ug.dk.

 • Vi kalder det ” kollektiv vejledning”, når vi har vejledningsaktiviteter med hele klassen.  
 • Vi bygger vores vejledning på karrierelæringsprincippet, og det vil være vores røde tråd i den kollektive vejledning fra 7. – 10. klasse
 • Vi tror på, der findes en ungdomsuddannelse til alle. 

Karriereveje

Forberedelse:

Før de to lektioner får eleverne en opgave:

Interview et familiemedlem eller en andet fra dit netværk om vedkommendes vej fra skolen til nuværende job. Optag det evt. på din mobil, tag evt. et par billeder.

Overskriften er Karriereveje. 

Brug evt. hjælpespørgsmålene – Hjemmeopgave interview

Hjælpespørgsmål til dit interview:

Præsentation af personen

 1. Hvad ville du gerne være, da du gik ud af 9. eller 10. klasse?
 2. Hvilken uddannelse tog du?
 3. Hvad laver du nu? Beskriv dit job og din arbejdsplads
 4. Hvad skal du være god til i dit job?
 5. Hvilke forskellige jobs har du haft?
 6. Har du taget flere uddannelser senere?
 7. Hvordan har dine arbejdsopgaver ændret sig?

Emner til kollektiv vejledning

På samtlige skoler i Kolding Kommune er der en UU Vejleder. 

UU er forkortelse for Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

Som Uddannelsesvejledere kender vi vejene i uddannelsessystemet. 

 Din UU vejleder
 • kaster dig ud i opgaver, så du lærer dig selv bedre at kende
 • viser dig steder på internettet, hvor du selv kan søge information
 • vejleder dig, så du bliver i stand til at træffe et valg 
 • er med i overgangen fra grundskolen til det næste skridt. 

Uddannelsessystemet

Find vej i uddannelsessystemet.

Uddeling at “Minihusene”. I  grupper inddeler eleverne uddannelserne i EUD, EUX eller i GYM.  

Gruppearbejde: 

 • Hvad er EUD? 
 • Hvad er EUX?
 • Hvad er en Gymnasial Uddannelse?

Se filmen ” DIT VALG”. 

Er der evt. noget, der skal ændres i minihusene? 

Lær at søge på ug.dk: 

Eleverne får udleveret et jobkort, som de skal søge oplysninger om. Jobkort – undersøg job på ug.dk 7. klasse  

Eleverne skal bruge søgefunktionen med fokus på job mere end på uddannelse.

Der uddeles et ark med hjælpespørgsmål. Undersøg 2 jobs på UG

Undersøg et job Jobkort – uddannelsesveje til et job

Præsentation af de 24 universelle styrker.

I grupper præsenterer eleverne deres interviews. 

Enkelte styrker udvælges, se bilaget Udvalgte styrker

Giv et bud på hvilke styrker, der har været gode at have i de karriereforløb, I har præsenteret. 

Evaluering og kahoot. 

Eleverne logger ind på Kahoot

Ekstra Kahoot: Karrierguiden.nu

valg