"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Kollektiv vejledning

UU-dag i 8. klasse på samtlige skoler i Kolding Kommune. 

Kollektiv vejledning i 8. klasser indeholder vejledningsaktiviteter: 

 • Alle elever får deres personlige eksemplar af KARRIEREGUIDEN 2021-22 
 • Klassen får besøg af rollemodeller fra EEO 
 • Der arbejdes med de 24 styrker
 • Hvad er en god uddannelse? 
 • Samtaler om uddannelse
 • Parat til uddannelses – Uddannelsesparat.
 • Evaluering evt. Kahoot

Din vej videre efter 9. og 10. klasse 

Side 42 -43

Det er OK at være i tvivl - det er faktisk en forudsætning for at blive klogere.

Det handler om mere end et valg, det handler om dig

 Forhandling om en uddannelse  

Hvilke faktorer påvirker uddannelsesvalget?

I grupper skal eleverne blive enige om 

 • tre udsagn, der er de vigtigste  
 • tre, der er de mest irrelevante udsagn ift. uddannelsesvalg. 
Placer udsagnene, og tage et billede af gruppens svar! 
 
 • Hvilke udsagn har de fleste som vigtige
 • Hvilke udsagn har de fleste valg som irrelevante

Samtale om uddannelse – UDDANNELSESPARAT 

Uddannelsesparathed – elevskema  

Hvordan bliver din nye hverdag, hvis du vælger en gymnasial ungdomsuddannelse?

Hvordan bliver din nye hverdag, hvis du vælger en erhvervsuddannelse?

Selvindsigt – kend dig selv!   

Side 13 – 15 Find dine top – styrker.  

Besøg af  to rollemodeller fra EEO