"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Kollektiv vejledning

UU-dag i 8. klasse på samtlige skoler i Kolding Kommune. 

Kollektiv vejledning i 8. klasser indeholder vejledningsaktiviteter: 

 • Alle elever får deres personlige KarriereGuid for 2021-22 
 • Klassen får besøg af rollemodeller fra EEO 
 • Der arbejdes med de 24 styrker
 • Hvad er en god uddannelse? 
 • Samtaler om uddannelse
 • Karrierelæring
 • Evaluering evt. Kahoot

Din vej videre efter 9. og 10. klasse 

Side 42 -43

Det er OK at være i tvivl - det er faktisk en forudsætning for at blive klogere.

Det handler om mere end et valg, det handler om dig

 Forhandling om en uddannelse  

Hvilke faktorer påvirker uddannelsesvalget?

I grupper skal eleverne blive enige om 

 • tre udsagn, der er de vigtigste  
 • tre, der er de mest irrelevante udsagn ift. uddannelsesvalg. 
Placer udsagnene, og tage et billede af gruppens svar! 
 
 • Hvilke udsagn har de fleste som vigtige
 • Hvilke udsagn har de fleste valg som irrelevante

Hvordan bliver din nye hverdag, hvis du vælger en gymnasial ungdomsuddannelse?

Hvordan bliver din nye hverdag, hvis du vælger en erhvervsuddannelse?

Selvindsigt – kend dig selv!   

Side 13 – 15 Find dine top – styrker.  

Karrierelæring

 

 1. At opdage
  1. Sanse, se, høre, mærke
  2. Få nok indtryk, information og kontakter til at komme videre
 2. At ordne
  1. Ordne informationerne på en meningsfuld måde for at blive klar over forskelle og ligheder
  2. Sammenligne, bemærke og opdage sammenhænge
 3. At fokusere:
  1. Vide hvem og hvad, man skal være opmærksom på og hvorfor
  2. Mærke efter, hvad der virkelig betyder noget (for mig og for andre)
 4. At forstå:
  1. Vide, hvordan noget fungerer og hvilke handlinger, der synes at føre til hvad
  2. Forklare og foregribe