KOLLEKTIV VEJLEDNING I 9.KLASSE

Forslag til vejledningsaktiviteter i den kollektive vejledning i 9. klasse.
Emner med * er obligatoriske – øvrige aktiviteter kan være på programmet afhængig af den tildelte tid. 
 
Sidetal henviser til KARRIEREGUIDEN 23-24

Klik på billedet af Karriere Guiden og kom til en onlineudgave

Adgangskrav

Studievalgsportfolio

Studievalgsportfolien kan bruges i den dialog  du og dine forældre har om valget af ungdomsuddannelse efter skolen.

List

  • Vejledningsaktiviteter
  • Brobygning
  • Praktik
  • Deltagelse i messer, Åbent hus m.m
  • Del erfaringer og overvejelser før eller efter de enkelte aktiviteter. 

Arbejdet med den bliver understøttet i den kollektive vejledning og i undervisningen i uddannelse og job.

Skemaet skal sendes med ansøgningen

Senest 1. marts i 9. klasse eller evt. i 10. klasse skal du sende ansøgning til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.  

Dine forælder har ansvaret for at vedhæfte studievalgsportfolien til ansøgningen, i optagelse.dk inden du underskriver og dermed afsender den.

Der er ikke regler for, hvor meget dit barn skal skrive i skemaet, men det er meget vigtigt, at I vedhæfter det og sender det med ansøgningen:

  • Gymnasial uddannelse: Skal dit barn til optagelsessamtale på en gymnasial uddannelse, vil studievalgsportefolien blive brugt i forbindelse med optagelsessamtalen.
  • Erhvervsuddannelse: Hvis I ikke vedhæfter studievalgsportfolien, opfylder ansøgningen ikke kravene. I det tilfælde vil dit barn blive indkaldt til en optagelsessamtale på erhvervsskolen.