Et stærkere fundament for valg af ungdomsuddannelse

Eleverne skal udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse. Ingen skoleelever er ens, og alle har forskellige ressourcer og potentialer.

Det er vigtigt, at eleverne udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse, og at de får en bedre og mere sammenhængende introduktion til alle de mange muligheder, der findes. Elever i udskolingen møder en række aktiviteter bl.a. kollektiv vejledning, som skal ruste de unge til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

KOLLEKTIV VEJLEDNING I 9.KLASSE No 1:

 Genvej til den første kollektive vejledning i 9. klasse

KOLLEKTIV VEJLEDNING I 9.KLASSE No2:

Forslag til vejledningsaktiviteter i den kollektive vejledning i 9. klasse. Emner med * er obligatoriske – øvrige aktiviteter kan være på programmet afhængig af den tildelte tid. 
 
 • SARA & MONOPOLET
 • MEE
 • DIT VALG – DINE MULIGHEDER 
 • BRUSH UP på ungdomsuddannelser * (Niveauer og adgangskrav) Side 42
 • ZOOM IND PÅ ET JOB * side 38-39
 • UG CHALLENGE *side 40 
 • MAP DINE MULIGHEDER side 35  
 • STUDIEVALGSPORTFOLIO * side 10
 • HUSKELISTEN side 5 (Datoer for Åbent Hus )
Sidetal henviser til KARRIEREGUIDEN 

DIT VALG

Adgangskrav

Studievalgsportfolio

Studievalgsportfolien kan bruges i den dialog  du og dine forældre har om valget af ungdomsuddannelse efter skolen.

List

 • Vejledningsaktiviteter
 • Brobygning
 • Praktik
 • Deltagelse i messer, Åbent hus m.m
 • Del erfaringer og overvejelser før eller efter de enkelte aktiviteter. 

Arbejdet med den bliver understøttet i den kollektive vejledning og i undervisningen i uddannelse og job.

Skemaet skal sendes med ansøgningen

Senest 1. marts i 9. klasse eller evt. i 10. klasse skal du sende ansøgning til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.  

Dine forælder har ansvaret for at vedhæfte studievalgsportfolien til ansøgningen, i optagelse.dk inden du underskriver og dermed afsender den.

Der er ikke regler for, hvor meget dit barn skal skrive i skemaet, men det er meget vigtigt, at I vedhæfter det og sender det med ansøgningen:

 • Gymnasial uddannelse: Skal dit barn til optagelsessamtale på en gymnasial uddannelse, vil studievalgsportefolien blive brugt i forbindelse med optagelsessamtalen.
 • Erhvervsuddannelse: Hvis I ikke vedhæfter studievalgsportfolien, opfylder ansøgningen ikke kravene. I det tilfælde vil dit barn blive indkaldt til en optagelsessamtale på erhvervsskolen.