Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

KICKSTARTER - Hvad er det?

KICKSTARTER – EN KOMBINATION AF ERHVERVSPRAKTIK OG FRITIDSJOB

HVILKE UNGE ER I MÅLGRUPPEN?

Målgruppe 
Udfordrede unge i 7.-9. klasse samt 10. klasse på Brændkjærskolen. 

Beskrivelse af unge i målgruppen

 • Skoletrætte 
 • I skolevægring 
 • På nedsat skema 
 • I krise (fx pga. skilsmisse, diagnosticering, dødsfald) 
 • Fagligt udfordret

Fælles for dem alle er, at de har behov for et alternativ til skolen. 

Det kan både være kortere praktikker af nogle dages varighed og det kan være længere praktikker hvor x-antal skoledage erstattes af praktik (dog max 13 x 5 dage pr. skoleår, som kan fordeles, som man har lyst). 

 
 Når en praktikplads skal findes er det vigtigt, at erhvervspraktikpladskoordinatoren får så meget information som muligt om den unges udfordringer, behov og ønsker. 

Som minimum oplyses:

 • Alder, navn, bopæl
 • Hvor langt fra hjemmet må praktikpladsen ligge?
 • Hvordan transporteres den unge til praktikstedet?
 • Hvilke  arbejdsområder eller ungdomsuddannelser interesserer den unge?
 • Er der særlige hensyn?
 • Diagnoser og medicinering
 • Straffeattest

Jo mere virksomheden ved, jo større er
sandsynligheden for en god oplevelse.

Fritidsjob

Målgruppe
Udfordrede unge fra 13-25 år.

Beskrivelse af unge i målgruppen
• Unge i mistrivsel eller med diagnoser
• Specialklasseelever
• Skoletrætte unge
• Unge hvor fritidsjob kan vise en karrierevej

Koordinatoren har brug for følgende
• En samtale med den unge og kontaktpersonen der henviser
• Den unge skal udarbejde et profilkort, hvor følgende beskrives:
– Jobønsker (brancher og opgaver)
– Tidligere fritidsjob
– Styrker
– Særlige hensyn

Eksempler på Kickstarter forløb: 

Forløbene kan se meget forskellige ud. Her kommer et par eksempler:

Eksempel 1
Den unge er i praktik 1-2 gang om ugen i en længere periode. 

Arbejdsgiver beslutter sig for at tilbyde den unge et fritidsjob, som kan ligge i forlængelse af praktikken (2 timer på hverdage).

Eksempel 2
Den unge er i en uges praktik med det formål, at arbejdsgiver undersøger
om den unge er det rigtige match til et fritidsjob. 

Efter ugepraktikken tager arbejdsgiver og den unge stilling til om den
unge skal fortsætte i et jobbet.

 

Kickstartere er unge der har lyst og mod

Unge, der har mod  på både at komme i praktik i kortere eller længere tid og er samtidig motiveret for et fritidsjob.

Målgruppe

Udfordrede unge i 7.-10.klasse samt unge
i 7.-10. klasse for hvem en erhvervsuddannelse kunne være en karrierevej.


Beskrivelse af unge i målgruppen

 • Skoletrætte
 • I skolevægring
 • På nedsat tid
 • Fagligt udfordret
 • Særligt motiveret for en erhvervsuddannelse
 • I krise (fx pga. skilsmisse, diagnosticering, dødsfald)

Vigtig information til koordinatorerne


Når et Kickstarter forløb skal etableres
er det vigtigt, at koordinatorerne får så
meget information som muligt om den
unges udfordringer, behov og ønsker.

Som minimum oplyses:

 • Alder, navn, bopæl
 • Hvor langt fra hjemmet må praktikpladsen ligge?
 • Hvordan transporteres den unge til praktikstedet?
 • Hvilke arbejdsområder/ungdomsuddannelser interesserer den unge?
 • Er der særlige hensyn?
 • Diagnoser og medicinering
 • Straffeattest

Jo mere virksomheden ved, jo større er
sandsynligheden for en god oplevelse.

Malene Andersen
 21 79 26 02
 jzxxa@kolding.dk

Erhvervspraktikkoordinator

Lene Moser Pedersen
 51 52 62 79
 lmpe@kolding.dk

Fritidsjobkoordinator

Jannie Veiler
 20 56 16 83
 jave@kolding.dk

Fritidsjobkoordinator