Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

Kickstarter - hvad er det?

KICKSTARTER EFTER GRUNDSKOLEN – KOMBINATION AF VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG FRITIDSJOB

Målgruppe
Unge fra 15-17 år, der har færdiggjort grundskolen og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, der med en individuel og målrettet indsats kan få inspiration til kommende uddannelsesvalg eller få varig arbejdsmarkedstilknytning via en beskæftigelsesrettet indsats.

Virksomhedspraktik

Beskrivelse af unge i målgruppen

Skoletrætte
• I krise (fx pga. skilsmisse, diagnosticering, dødsfald)
• Fagligt udfordret
• Diagnose

Fælles for alle er, at de har behov for et alternativ til uddannelse. Det kan både være kortere eller længere praktikker.

Vigtig information til koordinatoren
Når en praktikplads skal findes er det vigtigt, at fritidsjobkoordinatoren får så meget information som muligt om den unges udfordringer, behov og ønsker.

Som minimum oplyses:
• Alder, navn, bopæl
• Hvor langt fra hjemmet må praktikpladsen ligge?
• Hvordan transporteres den unge til praktikstedet?
• Hvilke arbejdsområder/ungdomsuddannelser interesserer den unge?
• Er der særlige hensyn? Fx diagnoser og medicinering
• Har den unge en ren straffeattest?


Jo mere virksomheden ved, jo større er sandsynligheden for en god oplevelse.

Folderen kan hentes på UNGECENTERET

Tvedvej 7, 6000 Kolding

A5-folder_Kickstarter efter grundskolen_web

Fritidsjob

Målgruppen er udfordrede unge fra 15-17 år

Beskrivelse af unge i målgruppen
• Unge i mistrivsel eller med diagnoser
• Skoletrætte unge
• Unge hvor fritidsjob kan vise en karrierevej

Koordinatoren har brug for følgende
• En samtale med den unge og kontaktpersonen der henviser
• Den unge skal udfylde en fritidsjobprofil via UnoUng, hvor følgende bl.a. oplyses:
– Jobønsker (brancher og opgaver)
– Tidligere fritidsjob
– Styrker
– Særlige hensyn

Kickstarter

En Kickstarter er en ung der har lyst og mod på både at komme i praktik i kortere eller længere tid og er samtidig motiveret for et fritidsjob.

Målgruppe
Udfordrede unge for hvem en erhvervsuddannelse kunne være en karrierevej.

Beskrivelse af unge i målgruppen
• Unge i mistrivsel eller med diagnoser
• Fagligt udfordret
• I krise (fx pga. skilsmisse, diagnosticering, dødsfald)
• Skoletrætte unge
• Særligt motiveret for en erhvervsuddannelse
• Unge hvor et Kickstarter-forløb kan vise en karrierevej

Vigtig information til koordinatorerne

Når et Kickstarter forløb skal etableres er det vigtigt, at koordinatorerne får så meget information som muligt om den unges udfordringer, behov og ønsker.

Som minimum oplyses:
• Alder, navn, bopæl
• Hvor langt fra hjemmet må praktikpladsen ligge?
• Hvordan transporteres den unge til praktikstedet?
• Hvilke arbejdsområder/ungdomsuddannelser interesserer den unge?
• Er der særlige hensyn? Fx. diagnoser og medicinering
• Har den unge en ren straffeattest?

Jo mere virksomheden ved, jo større er sandsynligheden for en god oplevelse.

KONTAKT

Lene Moser Pedersen 

Fritidsjobkoordinator

7979 8641 / 5152 6279