Preben
Louise
Preben
Preben
Preben
Preben

Vi tror på

der findes en ungdomsuddannelse til alle

Vi er professionelle

fordi vi sætter en ære i at kende alle de muligheder, de unge har

Vi er tilgængelige

ved at være synlige i de unges hverdag og være til at få fat på

Vi er vedholdende

og vi giver ikke op

Vi er nærværende

fokuserede, anerkendende og i øjenhøjde i mødet med den enkelte unge

Vi er fleksible

fordi vi går så langt som muligt for at hjælpe

Arbejdet med karrierekompetencer i udskolingen

Karrierelæring i skolen?

I skolen findes karrierelæring i det obligatoriske emne uddannelse og job samt i den kollektive vejledningsindsats.

I UU Kolding ønsker vi at bruge karrierelæringsbegrebet som afsæt for udskolingsprocessen fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Karrierelæring handler om, at det ikke er naturgivet at vide, hvor man vil hen i livet. Til gengæld, eller måske nærmere præcis derfor, er det nyttigt og nødvendigt at vide, hvilke forskellige muligheder der findes

Karrierelæring er et begreb, der stammer fra karrierevejledning – vejledning om uddannelses- og arbejdsliv.

Karrierelæring handler om, at eleverne får mulighed for at lære at forstå sig selv og egne valgmuligheder.  og gøre de unge i stand til at træffe valg om ungdomsuddannelse og et begyndende arbejdsliv.

Karriere – hvad har det at gøre med børn og unge?

 • Børn og unge har brug for at lære om uddannelses- og arbejdslivet, og alt det som knytter sig til det, for at kunne begå sig i det.
 • Unge skal lære at træffe valg om uddannelse og arbejde.
 • Karrierelæring handler om livet som helhed og om at kunne håndtere forandringer i eget liv og i samfundet over tid.
 • Karriere udvikles i samspil med andre.

Børn og unge har forskellige interesser og arenaer, de bevæger sig på fx i skolen, til fritidsinteresser eller i familielivet, og i den forståelse har alle en karriere.

Karriere er ikke nødvendigvis knyttet til en hierarkisk bevægelse, der sigter på høj løn eller prestigefyldte titler, men karriere skal i stedet forstås som en livsbane, hvor både den enkeltes ønsker og muligheder fletter sig sammen i en fortsat foranderlig proces.

Elevens trin igennem karrierelæring

I UU Kolding tager vi bl.a. udgangspunkt i  flere forskeres uddybning  og videreudviklet af begrebet karrierelæring, ligesom vi i planlægningen af forskellige vejledningsaktiviteter, anvender Bill Lows taksonomi. 

Modellen findes  nu på dansk og læses oppefra og ned og beskriver de trin, en elev går igennem, når de ”karrierelærer”:

At opdage (sensing – finding out)

 • Se, høre, mærke, dvs. sanse og opleve
 • Få nok indtryk, information og kontakter til at komme videre

At filtrere/ordne (sifting – sorting out)

 • Ordne informationerne på en meningsfuld måde for at blive klar over forskelle og ligheder
 • Sammenligne, bemærke, opdage sammenhænge

At fokusere (focusing – checking out)

 • Vide, hvem og hvad man skal være opmærksom på og hvorfor
 • Mærke og tjekke, hvad er virkelig vigtigt

At forstå (understanding – working out)

 • Vide, hvordan noget fungerer, og hvilke handlinger der synes at føre til hvad
 • Forklare, foregribe