Obligatorisk introduktionskursus 

Introkursus i skoleåret 2022-2023

De obligatoriske introkurser på 8. årgang finder sted i ugerne fra uge 9 til og med uge  16. 

  • Formålet med brobygning er at give de unge viden om forskellige ungdomsuddannelser. 
  • Minimum et af forløbene skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse (EUD/EUX, HHX, HTX)
  • UU-vejlederen introducerer valgmulighederne og den elektroniske tilmeldingsplatform: brobygning.unoung.dk 
  • Eleverne logger ind med uni-login, ønsker 4 ungdomsuddannelser. Tilmeldingen foregår fra uge 43 til uge 50 
  • Mini guide- Vælg dine ønsker til introkurser
 
  • Holdene koordineres i samarbejde med ungdomsuddannelserne.
  • brobygning.unoung.dk findes beskrivelser af de enkelte brobygningsforløb. Det er også her eleverne kan se, hvilket brobygningshold, de er blevet tildelt. Log ind som ung. Brug uni-login. 
  • ALLE skal ud på tre forskellige ungdomsuddannelser. 
  • Mulighed at få dækket rejseudgifter i forbindelse med introkursus, ved afstand over 9.km ml. hjem og uddannelsesinstitution. Skema til refusion af transportudgifter intro