I 8. KLASSE KALDES BROBYGNING FOR INtroduktionskursus 

Introkursus i skoleåret 2023-2024

De obligatoriske introkurser på 8. årgang finder sted i ugerne fra uge 9 til og med uge  16. 
  • Formålet med introkursus er at introducere de unge for forskellige ungdomsuddannelser
  • ALLE skal ud på tre forskellige ungdomsuddannelser
  • Minimum et af forløbene skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse (EUD/EUX, HHX, HTX)
  • UU-vejlederen introducerer valgmulighederne og den elektroniske tilmeldingsplatform: brobygning.unoung.dk 
  • Der afholdes en Uddannelses – og informationsarrangement for forældre og elever fra 8. klasse
  • Eleverne logger ind med uni-login, ønsker 4 ungdomsuddannelser. Tilmeldingen foregår fra uge 43 til uge 50 

 Tilbagemelding på ønskerne: 

  • Holdene koordineres i samarbejde med ungdomsuddannelserne.
  • brobygning.unoung.dk findes beskrivelser af de enkelte brobygningsforløb. Det er også her eleverne kan se, hvilket brobygningshold, de er blevet tildelt. Log ind som ung. Brug uni-login. 
  • ALLE skal ud på tre forskellige ungdomsuddannelser. 
  • Mulighed at få dækket rejseudgifter i forbindelse med introkursus, ved afstand over 9.km ml. hjem og uddannelsesinstitution. Skema til refusion af transportudgifter intr3