"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Introkursus 8. klasse

Elever i 8. klasse skal på obligatorisk introduktionskursus på to forskellige ungdomsuddannelser.

I uge 38 deltager samtlige 8. klasser i en erhvervsintrodag.

Introduktionskurserne finder sted i uge 9 – 14, 2020. Bemærk, kurserne varer 2+2 dage. Fredag er almindelig skoledag. 

SÅLEDES TILMELDER ELEVERNE SIG: 

Skolens UU vejleder kommer ind i 8. klasse og introducerer tilmeldingsproceduren på brobygning.unoung.dk

Desuden afholder UU et særligt uddannelses- og informationsarrangement medio november. Arrangementet er et fyraftensarrangment for forældre og elever fra 8. klasse. 

brobygning.unoung.dk kan de unge fra uge 6 se, hvilke brobygningshold, de er blevet tildelt. De logger ind som ung vha. deres uni-login.

Formålet med et introduktionskursus er, at de unge får viden om to forskellige ungdomsuddannelser. 

Det ene af forløbene skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse (EUD, EUX, HHX, HTX)

Indhold: Find kursusprogrammet på skolernes hjemmesider.