Formålet med en studievalgsportfolio er at give eleven et solidt og sikkert grundlag for at foretage valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
I forbindelse med ansøgning om optagelse vedhæfter eleven et udfyldt portfolio til uddannelsesplanen. Dokumentet overføres via optagelse.dk til den ønskede ungdomsuddannelse.

Eleven udfylder og gemmer løbende sin Studievalgsportfoilio, som 

danner grundlag for den obligatoriske evaluerings-samtale i det gymnasiale grundforløb og i grundforløbets første del af erhvervsuddannelserne
skal ses om et hjælperedskab til den samtale og dialog, der skal være på ungdomsuddannelse
vedlægges uddannelsesplanen i optagelse.dk. For ikke-uddannelsesparate sikrer UU, at uddannelsesplanen er korrekt udfyldt og afrapporteringsskemaet vedlægges ansøgningen
vedlægges ansøgningen til gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser direkte efter 9. eller 10. klasse.
vedlægges ikke, hvis en ung fortsætter i en anden uddannelse eller undervisningsaktivitet
indholdet og omfang er ikke afgørende for, om eleven optages på den ønskede uddannelse
Vejledning til studievalgsportfolio til forældre og elever