Erhvervspraktik i 8. klasse

Som noget nyt har elever i 8. klasse ret til at komme én uge i erhvervspraktik. De fleste skoler har valgt en bestemt uge til erhvservspraktik. 

Folketinget har besluttet, at elever på 8. og 9.klassetrin har ret til erhvervspraktik.

I Kolding Kommune er det besluttet, at erhvervspraktik fremover er obligatorisk for folkeskoleelever på 8.klasstrin.

  • Arrangerer skolen erhvervspraktik, kan I evt. benytte praktiksedlen: SKOLEAFTALEN

  • Er du ikke vurderet uddannelsesparat, kan din UU-vejleder hjælpe dig, og I kan evt. benytte praktiksedlen: UU-AFTALE

 

Kolding Kommunes skoler har fordelt eleverne hen over skoleåret, så 9.klasse er i praktik i efteråret fra uge 37 til uge 48 og 8.klasse er i praktik fra uge 3 til uge 18.

  • Erhvervspraktik er en mulighed for at prøve et rigtigt arbejde.
  • Det er en mulighed for at afprøve en ide eller drøm – eller prøve noget helt nyt – og få erfaring fra virkeligheden.
  • Måske opdager eleven noget nyt om sig selv, en evne eller interesse.
  • At være i erhvervspraktik kan give eleverne inspiration til deres valg af uddannelse og være med til at afklare, hvilken vej de skal vælge efter skolen. 

Det er muligt at få dækket rejseudgifter til offentlig transport i forbindelse med erhvervspraktik: mindst 7 km for 8. og 9. kl. og 9 km for 10. kl. ml. hjem og praktiksted indenfor kommunens grænser.  Som dokumentation afleveres refusions-skemaet vedlagt. bilag med rejseudgifter.

Dette er for elever, der går i folkeskolen i Kolding Kommune. Refusionsskemaet afleveres til din UU-Vejleder.

PRAKTIKPLADSPORTALEN HJÆLPER UNGE MED AT FINDE EN ERHVERVSPRAKTIKPLADS

UU Kolding og Business Kolding har samarbejdet om en praktikpladsportal, så eleverne nemt kan få hjælp til at finde en praktikplads. 

På nuværende tidspunkt er der 150 virksomheder. Stor tak for jeres interesse ind i dette område.