PRAKTIK I GRUNDSKOLEN

ERHVERVSPRAKTIK I 8. , 9. og 10. KLASSE

Alle unge i folkeskolen har ret til at komme i erhvervspraktik i en uge i 8. og 9. klasse. Dette gælder også for unge med særlige behov eller handicap. I 10 klasse er det frivilligt. 

I Kolding Kommune er det besluttet, at alle 8. klasser skal i praktik, ligesom de fleste skoler har en bestemt uge, hvor man kan komme i praktik (Spørg på din skole). 

Nogle praktiksteder har krav om, at du går i 9. eller 10. klasse, eller er fyldt 15 år.

PRAKTIKSEDDEL

PRAKTIKSEDDEL til erhvervspraktik i grundskolen.

Brug praktikportalen Erhvervspraktik i Kolding

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for at finde en praktikplads. Det er en god idé, at bruge sit netværk. 

Business Kolding har i samarbejde med UU udarbejdet en portal, hvor du kan finde de virksomheder, der tager elever i erhvervspraktik. Erhvervspraktik i Kolding

Der er en portal, der hedder elevpraktik.dk. Her kan man finde mange virksomheder, men man kan ikke se, om de har sagt ja til at have praktikanter. Kun, hvis virksomheden har købt sig ind på portalen. 

Der er helt klare retningslinjer for, hvad og hvor meget elever må arbejde: 

Elever, som er under 13 år, må ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. Erhvervspraktik for elever under 13 år kan bestå af arbejdslignende opgaver og undervisning.

Elever, som er fyldt 13 år, må udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for barnets sikkerhed og sundhed, og hun eller han må ikke beskæftige sig med eller være i nærheden af maskiner eller farlige stoffer og materialer – og heller ikke håndtere tunge løft.

Elever, som er fyldt 14 år, må gerne beskæftige sig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter. Men det er en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Der er helt klare regler for hvor mange timer unge under 18 år må arbejde: 

 

§

 

Unge under 18 år må maksimalt have en daglig arbejdstid på 8 timer og en ugentlig arbejdstid på 40 timer. Hvis den unge også har undervisning i løbet af dagen eller ugen, regnes undervisningstiden med. 

Eleverne må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Den daglige hvileperiode skal være på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal eleven have to fridøgn.

Læs mere i Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik.

I nogle virksomheder eller brancher kan det være  vanskeligt at få lov til at komme i praktik.

Derfor har UU et samarbejde med disse brancher. Det kan bl.a. være erhvervspraktik i forsvaret eller på sygehuset.  

Læs mere om særpraktik 

HUSK altid at overholde dead-lines. 

FORSIKRING

Alle unge dækkes af Statens Erstatningsordning, når de er i praktik. Der ydes erstatning, hvis:

  • Den unge er kommet til skade
  • Den unge har forvoldt skal på andre personer
  • Den unge har forvoldt skade på materialer, ting eller ejendele

Forbered dig godt, inden du tager i praktik

Hvad laver man i praktik?  

Forbered dig på erhvervspraktikken

 

  • Det forventes, at du under praktikopholdet udviser interesse, hjælpsomhed og høflighed
  • Du skal følge arbejdspladsens regler og den aftalte arbejdstid
  • Tag tøj og fodtøj på, der passer til arbejdet
  • • Husk at møde til tiden hver dag
  • Hvis du bliver forhindret i at møde op, skal du straks give besked til både skole og praktiksted
  • Du er omfattet af ansvars- og ulykkesforsikring i praktikperioden
  • Praktikken er ulønnet Hvis der opstår problemer under praktikopholdet, skal du ringe til din vejleder eller til UU Kolding. (senest før mødetid samme dag).

Gode råd efter praktikken: 

Efter erhvervspraktikken

Inspiration til erhvervspraktik uden for Kolding. 

Husk, at erhvervspraktik altid skal aftales med din skole og dine forældre. 

UU er ikke ansvarlige for disse praktikker. 

Til orientering så er det op til virksomhederne om de tilmelder sig portalen elevpraktik.dk.