"UU-Kolding har været en rigtig god hjælp til at kunne opnå mine drømme"

"Jeg fandt ud af, at STX åbnede mange veje - derfor valgte jeg den"

"Nu fik jeg endelig den hjælp jeg har brug for - og det er en praktikplads"

"Jeg fik hjælp til komme ind på SOSU, for at komme tættere på min drømmeuddannelse"

"Jeg fik hjælp til at finde en superfed elevplads inden for handel"

"Nu har jeg fået en læreplads som ejendomsservice-tekniker og det er superfedt, det er lige drømmejobbet"

Slider

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Jeg inspireres og engageres
gennem mit arbejde med de unge"

Hans Mogensen, Vejleder

Jeg brænder for, at hjælpe de unge med at opdage nye veje til at nå deres mål”

Christina Arvad Brill, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"Jeg arbejder med unge, fordi jeg kan se mig selv i de unge og ved hvor vigtigt det er at få den rette vejledning"

Christina Paludan Müller, Vejleder

Slider

En ny bekendtgørelse på vej fra 1.august 2018

En ny bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, som vil gælde fra 1. august 2018, sendes snart i høring i folketinget.

Derfor denne lille opsummering af reglerne for uddannelsesparathedsvurdering for elever, som i dette skoleår går i 9. klasse og som ønsker 10. klasse i skoleåret 2018/19:
Uddannelsesparathedsvurderingen i 9. og 10. klasse i dette skoleår 2017/18: (nuværende bestemmelser)

Uanset om eleven ønsker en 10. klasse og efterfølgende en gymnasial eller eleven vælger at søge en 3-årig gymnasial uddannelse i forlængelse af 9. klasse, så skal uddannelsesparathedsvurderingen foretages efter gældende regelsæt. Altså efter §§ 15 og 16 i procedurebekendtgørelsen.

§ 15. På baggrund af oplysningerne, jf. § 11, foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning for elever i 9. klasse og 10. klasse en fornyet vurdering af de elever, der ved vurderingen i 8. klasse, henholdsvis 9. klasse var ikke-uddannelsesparate, jf. § 13.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager endvidere en fornyet vurdering af elever, der tidligere er vurderet uddannelsesparate, hvis elevernes faglige niveau er faldet, jf. § 9. For de gymnasiale uddannelser foretages en konkret vurdering, hvis niveauet er faldet i forhold til niveauet i 8. klasse.

Stk. 3. Der foretages også en vurdering, hvis skolens leder har vurderet, at de sociale og personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning, eller eleven søger en anden type ungdomsuddannelse.
Uddannelsesparathedsvurderingen i 9. og 10. klasse i skoleåret 2019/20 og fremefter foretages efter de nye bestemmelser hvor bl.a. de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat er 5 i gennemsnit af afsluttende standpunktskarakterer.

Det vil for nogle elever (specielt de elever, som i 9. klasse i år har et karaktergennemsnit på over 4 men under 5) betyde, at medmindre eleven forbedre sit karaktergennemsnit i 10. klasse, vil eleven ikke kunne opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

For især denne gruppe elever, må det være en vejledningsfaglig vurdering af den enkelte elev, som er afgørende for, hvilken ”strategi” der anbefales for søgning til de 3-årige gymnasiale uddannelser i år og næste skoleår.