Frivillig Brobygning uge 37

Som elev i kommende 9. klasse kan du komme i brobygning på en ungdomsuddannelse på ét forløb. 

Brobygningen foregår to dage i uge 37 (enten mandag-tirsdag eller onsdag-torsdag).

  • Formålet med brobygning i 9. klasse er, at du får en ekstra mulighed for at blive afklaret i forhold til et uddannelsesvalg.  
  • UU-vejlederen introducerer valgmulighederne og den elektroniske tilmeldingsplatform: brobygning.unoung.dk 
  • Holdene koordineres i samarbejde med ungdomsuddannelserne.
  • HUSK: Mulighed at få dækket rejseudgifter i forbindelse med brobygning ved afstand over 7.km ml. hjem og uddannelsesinstitution. Skema til refusion af transportudgifter brobygning

 

SÅDAN VÆLGER DU BROBYGNINGSFORLØB

Du skal gå ind på adressen: https://brobygning.unoung.dk . Log ind som ung med dit UNI-Login.

 • Vælg skoleåret 2022/2023 9. klasse
 • Du kan ønske 1 brobygningsforløb (mandag-tirsdag eller onsdag-torsdag)
 •  Du kan derudover afgive op til 3 alternativer
 • Du kan afgive ønsker i perioden uge 18- onsdag i uge 24 (Deadline onsdag den 15. juni 2022)
 • Vær opmærksom på, at hvis du ønsker stx-fællesholdet, skal du vælge både del 1 og del 2.
 • Fra uge 33 kan du logge på systemet og se, hvilke hold du rent faktisk er blevet tilmeldt.
 • Der kan være tilfælde, hvor vi ikke kan imødekomme ønsker, eksempelvis hvis et hold er overfyldt. 

I Kolding udbydes der brobygningsforløb på følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner. Læs mere om brobygning på skolernes hjemmesider.

På brobygning.unoung.dk kan du efter uge 33 se hvilke brobygningshold, du er blevet tildelt