Brobygning for uafklarede elever i 9.klasse

Som elev i kommende 9. klasse kan du komme i brobygning på en ungdomsuddannelse på ét forløb. 

Brobygningen foregår mandag til onsdag i uge 38. 

Sidste frist for tilmelding er den 14. juni 2023

    • Formålet med brobygning i 9. klasse er, at du får en ekstra mulighed for at blive afklaret i forhold til et uddannelsesvalg.  
    • Holdene koordineres i samarbejde med ungdomsuddannelserne.
    • HUSK Rejseudgifterne med offentlig transport dækkes ved afstand på 7.km mellem hjem og uddannelsesinstitution. 
    • Skema til refusion af transportudgifter brobygning

 

Brobygning er forbeholdt de elever, der ved, at de vil direkte i gang med en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. 

I 10. klasse er der obligatorisk brobygning, og her får man mulighed for at se op til to ungdomsuddannelser. Det er uanset om det er på efterskole eller 10. klasse her i Kolding. 

I Kolding udbydes der brobygningsforløb på følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner. Læs mere om brobygning på skolernes hjemmesider. 

På brobygning.unoung.dk kan du efter uge 36 se hvilke brobygningshold, du er blevet tildelt

Der kan være tilfælde, hvor vi ikke kan imødekomme ønsker, eksempelvis hvis et hold er overfyldt.