brobygning ELLER PRAKTIK

  • I 10. klasse skal alle elever en uge i obligatorisk brobygning på to forskellige ungdomsuddannelser: 2+3 dage.
  • I 10. klasse skal det ene af forløbene være til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, dvs. enten en erhvervsuddannelse (eud/eux) eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse (hhx eller htx). 
  • Det ene af forløbene kan erstattes af erhvervspraktik.
  • HUSK: Mulighed at få dækket rejseudgifter i forbindelse med brobygning ved afstand over 9.km ml. hjem og uddannelsesinstitution. 
  • Skema til refusion af transportudgifter brobygning

Brobygning for 10. klasse ligger i uge 44-48. Man tilmelder sig via brobygning.unoung.dk 

Sidste frist for tilmelding er den 8. september 2024

På brobygning.unoung.dk kan man i uge 41 se, hvilke brobygningshold, man er blevet tildelt

Det er også muligt at finde et mere udførligt program med mødetid og sted, samt kontaktoplysninger til brobygningskoordinatoren, på ungdomsuddannelsen. 

Log ind som ung. Brug dit uni-login.

Erhvervspraktik i brobygningsugen

Ønsker du, at erstatte det ene af forløbene med erhvervspraktik, så kan du benytte denne praktikseddel. HUSK at det ene forløb så skal være til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Du er selv ansvarlig for at finde din erhvervspraktikplads. 

Praktiksedlen afleveres til din UU-vejleder

Hent inspiration til brobygningsforløb