"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Adgangskrav for optagelse på en ungdomsuddannelse

Adgangskrav til erhvervsuddannelser inkl. EUX:

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse (EUD), skal man: 

Eller:

 • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har du det, opfylder du adgangskravene til grundforløbet. Du vil typisk starte i grundforløb 2.
 Opfylder man ikke ovenstående krav, er der mulighed for at ønske en revurdering. 

Adgangskrav til  stx, hhx og htx (efter 9. klasse):

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 9. klasse skal man:

*Hvis man ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har man stadig krav på at blive optaget, hvis man:

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver
  eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 
 • opfylder undervisningspligten
 • har mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer. 
 • har modtaget 5 års prøveforbederende undervisningen i tysk eller fransk
 • opnår mindst 5,0 i  folkeskolens afgangseksamen i både prøvebundne fag og udtræksfag
 • er vurderet uddannelsesparat

Opfylder man ikke ovenstående krav, er der mulighed for at ønske en revurdering.

Adgangskrav til stx, hhx og htx (efter 10. klasse):

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 10. klasse skal man:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-klassesprøver eller 10.-klasseprøver i alle tre fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse*
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • senest 1. marts sende sin ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis man ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver i 9. klasse, har man stadig krav på at blive optaget, hvis man:

 • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse
  eller
 • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 
  eller
 • forbedrer sine karakterer ved prøverne i 10. klasse, så man opnår et gennemsnit på mindst 5,0 i de lovbundne prøver

Opfylder man ikke ovenstående krav, har man mulighed for at ønske en revurdering.

 

Adgangskrav til HF efter 9. klasse:

For at blive optaget på hf direkte efter 9. klasse skal man:

Adgangskrav til HF efter 10. klasse:

For at blive optaget på hf direkte efter 10. klasse skal man:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøverne i alle tre fag
 • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne
 • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen.*
 • senest 1. marts sende sin ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis 2. fremmedsprog blev udtrukket i 9. klasse, men man ikke aflagde prøven, har man mulighed for at blive optaget på hf, hvis man aflægger folkeskolens 10.-klasseprøve (både mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.

Opfylder man ikke ovenstående krav, har man mulighed for at ønske en revurdering.