"UU-Kolding har været en rigtig god hjælp til at kunne opnå mine drømme"

"Jeg fandt ud af, at STX åbnede mange veje - derfor valgte jeg den"

"Nu fik jeg endelig den hjælp jeg har brug for - og det er en praktikplads"

"Jeg fik hjælp til komme ind på SOSU, for at komme tættere på min drømmeuddannelse"

"Jeg fik hjælp til at finde en superfed elevplads inden for handel"

"Nu har jeg fået en læreplads som ejendomsservice-tekniker og det er superfedt, det er lige drømmejobbet"

Slider

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Jeg inspireres og engageres
gennem mit arbejde med de unge"

Hans Mogensen, Vejleder

Jeg brænder for, at hjælpe de unge med at opdage nye veje til at nå deres mål”

Christina Arvad Brill, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"Jeg arbejder med unge, fordi jeg kan se mig selv i de unge og ved hvor vigtigt det er at få den rette vejledning"

Christina Paludan Müller, Vejleder

Slider

Adgangskrav for optagelse på en ungdomsuddannelse

Adgangskrav til erhvervsuddannelser inkl. EUX:
 
For at blive optaget på en erhvervsuddannelse EUD, skal du have opfyldt undervisningspligten (9 års undervisning)
Du skal have opnået et karaktergennemsnit på 02 i hhv dansk og matematik
Du skal være vurderet uddannelsesparat
Du skal have en uddannelsesplan
Opfylder du ikke ovenstående krav, har du mulighed for at ønske en revurdering. 

 

Adgangskrav til gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx (efter 9. klasse):
For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du have opfyldt undervisningspligten (9 års undervisning)
Du skal have du have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk.
Du skal aflægge folkeskolens afgangsprøve i de bundne prøvefag, samt de fag som Undervisningsministeriet udtrækker.
Du skal være vurderet uddannelsesparat.
Opfylder du ikke ovenstående krav, har du mulighed for at ønske en revurdering.

 

Adgangskrav til stx, hhx og htx (efter 10. klasse):
Du skal have aflagt prøve efter 9. klasse i de bundne og udtrukne fag.
Derudover skal du efter 10. klasse aflægge enten 10. klasses prøve eller folkeskolens afgangsprøve i dansk, engelsk og matematik.
Du skal være vurderet uddannelsesparat.
Opfylder du ikke ovenstående krav, har du mulighed for at ønske en revurdering.

 

Adgangskrav til hf efter 9. klasse eller efter 10. klasse:
Du skal være vurderet uddannelsesparat og have et karaktergennemsnit på 4
Du skal bestå de bundne prøver i 9. klasse med et gennemsnit på min. 4
Opfylder du ikke ovenstående krav, har du , hvis du søger ind på HF efter 9. klasse ikke mulighed for at ønske en revurdering.
Søger du HF efter 10. klasse skal du aflægge 10. klasses prøve (mundtlig og skriftlig) i dansk, engelsk og matematik.
Du skal herudover have aflagt prøve efter 9. eller 10. klasse i fysik/kemi samt tysk/fransk (hvis det blev udtrukket)
Opfylder du ikke ovenstående krav, har du mulighed for at ønske en revurdering.

 

Hvis du ønsker at starte på htx, hhx eller stx fra 2019 skal du have mindst 5 i gennemsnit af samtlige standpunktskarakterer for, at du kan blive vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse.  

EGU (Erhvervsgrunduddannelsen): 16-30 årige, der ikke ser sig i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Man søger om en EGU igennem UU–vejlederen.

KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse):  Ny to-årig ungdomsuddannelse for unge under 25 år, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Man søger om en EGU igennem UU–vejlederen.

Produktionsskole: 16-25 årige, der ikke er i uddannelse eller job kan efter en målgruppevurdering optages på en produktionsskole. Det er UU-vejlederen, der gennem en samtale udarbejder en målgruppevurdering.