"UU-Kolding har været en rigtig god hjælp til at kunne opnå mine drømme"

"Jeg fandt ud af, at STX åbnede mange veje - derfor valgte jeg den"

"Nu fik jeg endelig den hjælp jeg har brug for - og det er en praktikplads"

"Jeg fik hjælp til komme ind på SOSU, for at komme tættere på min drømmeuddannelse"

"Jeg fik hjælp til at finde en superfed elevplads inden for handel"

"Nu har jeg fået en læreplads som ejendomsservice-tekniker og det er superfedt, det er lige drømmejobbet"

Slider

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Adgangskrav for optagelse på en ungdomsuddannelse

Adgangskrav til erhvervsuddannelser inkl. EUX:

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse (EUD), skal man: 

Eller:

 • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har du det, opfylder du adgangskravene til grundforløbet. Du vil typisk starte i grundforløb 2.
 Opfylder man ikke ovenstående krav, er der mulighed for at ønske en revurdering. 

Adgangskrav til  stx, hhx og htx (efter 9. klasse):

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 9. klasse skal man:

*Hvis man ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har man stadig krav på at blive optaget, hvis man:

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver
  eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 
 • opfylder undervisningspligten
 • har mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer. 
 • har modtaget 5 års prøveforbederende undervisningen i tysk eller fransk
 • opnår mindst 5,0 i  folkeskolens afgangseksamen i både prøvebundne fag og udtræksfag
 • er vurderet uddannelsesparat

Opfylder man ikke ovenstående krav, er der mulighed for at ønske en revurdering.

Adgangskrav til stx, hhx og htx (efter 10. klasse):

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 10. klasse skal man:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-klassesprøver eller 10.-klasseprøver i alle tre fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse*
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • senest 1. marts sende sin ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis man ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver i 9. klasse, har man stadig krav på at blive optaget, hvis man:

 • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse
  eller
 • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 
  eller
 • forbedrer sine karakterer ved prøverne i 10. klasse, så man opnår et gennemsnit på mindst 5,0 i de lovbundne prøver

Opfylder man ikke ovenstående krav, har man mulighed for at ønske en revurdering.

 

Adgangskrav til HF efter 9. klasse:

For at blive optaget på hf direkte efter 9. klasse skal man:

Adgangskrav til HF efter 10. klasse:

For at blive optaget på hf direkte efter 10. klasse skal man:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøverne i alle tre fag
 • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne
 • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen.*
 • senest 1. marts sende sin ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis 2. fremmedsprog blev udtrukket i 9. klasse, men man ikke aflagde prøven, har man mulighed for at blive optaget på hf, hvis man aflægger folkeskolens 10.-klasseprøve (både mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.

Opfylder man ikke ovenstående krav, har man mulighed for at ønske en revurdering.