Rikke
Preben
Louise
Majken

"Jeg arbejder for at skabe den rigtige retning for vores værdifulde unge"

Rikke Tønneskov Sørensen, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

"En god dag på arbejdet er, når jeg har været med til at hjælpe en af vores unge videre i uddannelse"

Louise Møller, KUI Kontaktperson

"Vores fremtid ligger i vores unges hænder. Disse hænder arbejder jeg for at give den bedste forudsætning"

Majken Hansen, Vejleder og koordinator

Din studievalgsportfolio

Indsamling af erfaringer

En studievalgsportfolio skal betragtes som en uddannelsesdagbog, hvor de indsamlede erfaringer og refleksioner over vejledningsaktiviteter samles i et dokument sammen med en personlig beskrivelse af egne styrker og færdigheder.

Den personlige studievalgsportfolio findes på ung.unoung.dk og påbegyndes i 8. klasse.

Det er vigtigt, at lære at vælge. Det første uddannelsesvalg er jo bare det første af en lang række af fremtidige valg.

Det er OK at være i tvivl, det er faktisk en forudsætning for at blive klogere!

Den røde tråd

De forskellige vejledningsaktiviteter i skolen  som f.eks. erhvervspraktik,  introkurser, brobygning, virksomhedsbesøg, deltagelse i uddannelses-arrangementer, åbent hus eller ‘Uddan­nelse og job’ aktiviteter kan gennem arbejdet med din studievalgsportfolio skabe en rød tråd, som kan bruges i afklaringsprocessen frem mod det endelige valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Hvordan udskolingsprocessen og anvendelsen af Studievalgsportfolioen organiseres afgøres lokalt, derfor kan det være forskelligt fra skole til skole.

Er du elev på en Koldingskole (8. – 10. klasse), kan du finde og gemme din Studievalgsportfolio på UnoUng. Log på med dit uni-login.

Savner du noget at drømme om? 

Husker du at følge dine drømme ? 

Hvem bestemmer din fremtid?

Studievalgsportfoilioen danner grundlag for den obligatoriske evaluerings-samtale i det gymnasiale grundforløb og i grundforløbets første del af erhvervsuddannelserne.

Din studievalgsportfolio  skal ses om et hjælperedskab til den samtale og dialog, der skal være på ungdomsuddannelsen, og den skal derfor vedhæftes uddannelsesplanen i optagelse.dk.

Din personlige studievalgsportfolio gemmes via ungunoung.dkLog ind med dit Uni-login

Studiealgsportfolien vedhæftes som bilag i optagelse.dk. 

For ikke-uddannelsesparate sikrer UU, at uddannelsesplanen er korrekt udfyldt og afrapporteringsskemaet  vedlægges ansøgningen til gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser .

Læs mere om studievalgsportfolio på Undervisningsministeriets hjemmeside

                                                                                                             27.10,20