"UU-Kolding har været en rigtig god hjælp til at kunne opnå mine drømme"

"Jeg fandt ud af, at STX åbnede mange veje - derfor valgte jeg den"

"Nu fik jeg endelig den hjælp jeg har brug for - og det er en praktikplads"

"Jeg fik hjælp til komme ind på SOSU, for at komme tættere på min drømmeuddannelse"

"Jeg fik hjælp til at finde en superfed elevplads inden for handel"

"Nu har jeg fået en læreplads som ejendomsservice-tekniker og det er superfedt, det er lige drømmejobbet"

Slider

"Jeg arbejder med det jeg brænder for, nemlig at hjælpe unge på vej"

Laila Flor, Vejleder

"Det motiverer mig at se unge trives i ungdomsuddannelse. Især de unge, som ikke altid har befundet sig godt med at gå i skole."

Preben Tamborg, Vejleder

Slider

Studievalgsportfolio

Formålet med Studievalgsportfolioen er, at den unge får et solidt og sikkert grundlag for at foretage valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse

Læs mere 

Når den unge søger optagelse på en ungdomsuddannelse, skal studievalgsportfolioen vedlægges uddannelsesplanen i optagelse.dk.

Den unge udfylder og gemmer løbende Studievalgsportfolioen.

Vejledning til studievalgsportfolio til forældre og elever

Vejledning til studievalgsportfolio til vejledere og lærere

UU Kolding har desuden deltaget i et projekt om Studievalgsportfolioen. Læs mere om dette her og her.

Studievalgsportfoilioen danner grundlag for den obligatoriske evaluerings-samtale i det gymnasiale grundforløb og i grundforløbets første del af erhvervsuddannelsern skal ses om et hjælperedskab til den samtale og dialog, der skal være på ungdomsuddannelsenvedlægges uddannelsesplanen i optagelse.dk. For ikke-uddannelsesparate sikrer UU, at uddannelsesplanen er korrekt udfyldt og afrapporteringsskemaet vedlægges ansøgninge vedlægges ansøgningen til gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser direkte efter 9. eller 10. klasse. vedlægges ikke, hvis en ung fortsætter i en anden uddannelse eller undervisningsaktivitetog dens indhold og omfang er ikke afgørende for, om eleven optages på den ønskede uddannelse 

I de forskellige aktiviteter i skolen (fx samarbejde med lokale virksomheder og organisationer, undervisning i ‘Uddan­nelse og job’, introduktionskurser, brobygning o.a.) kan der gennem arbejdet med studievalgsportfolio skabes en rød tråd, som kan bruges i den afklaringsproces, der finder sted frem mod valg af ungdomsuddannelse.

Hvordan udskolingsprocessen og anvendelsen af Studievalgsportfolioen organiseres afgøres lokalt, derfor kan det være forskelligt fra skole til skole.

Er du elev på en Koldingskole (8. – 10. klasse), kan du finde og gemme din Studievalgsportfolio på UnoUng. Log på med dit uni-login.