Start på fremtiden

DU SKAL INTRODUCERES GODT TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE – PÅ TRODS AF COVID

Kære alle elever og forældre i 9. og 10. klasse.

Rigtig godt nytår. Vi håber I har haft en dejlig ferie.

Hjemmeundervisningen er nu i gang, og I har ikke jeres gang på skolen, og derfor har vi ikke de samme muligheder for at tale sammen.

Men vi er her fortsat

og står til rådighed for individuelle samtaler. Både du og dine forældre er velkomne til at kontakte din UU-vejleder på mail eller mobil for afklaring af eventuelle spørgsmål.  

Informationshæftet START PÅ FREMTIDEN præsenterer samtlige ungdomsuddannelserne med deres særlige profiler, optagelse- og adgangskriterier, studievalgsportfolio samt uddannelsesparathed.

Så snart vi ses igen udleveres hæftet. 

ug.dk er der også

På uddannelsesguiden ug.dk er al information om uddannelser i Danmark samlet.

Her kan I søge oplysninger om de forskellige uddannelser, adgangskrav, job og arbejdsmarked. 

Ligeledes findes en række inspirationsværktøjer:  

Det er ok at være i tvivl, det kan være svært at vælge

START PÅ FREMTIDEN

Vi håber, at du gennem læsning af  ”Start på fremtiden”, vil få ny information og inspiration til valg af ungdomsuddannelse. 

Hæftet er meget informerende om, hvordan ungdomsuddannelserne er bygget op, hvad de kan bruges til, adgangskrav m.m.

Du kan sætte dig ind i dine muligheder, men det kan ikke stå alene. Det er meget vigtigt, at du får en god snak med dine forældre om det valg, som du har tænkt dig at foretage.

Måske er dine forældre usikre på, hvordan de kan støtte dig i din valgproces. Derfor opfordrer jeg til, at du sammen med dine forældre lytter til de gode råd fra Rie Thomsen, Professor i uddannelsesvejledning, som bl.a. nævner disse fire ting, som er vigtige at være opmærksomme på:

  • Vær åben over for forslag og overvejelser
  • Vær nysgerrig på de forskellige muligheder
  • Vær støttende og bak op om nye forslag og idéer
  • Vær konkret ved at deltage i uddannelsesbesøg og stil konkrete spørgsmål

Husk, det er ok, at du er tvivl. Du er ikke den eneste, der synes, det kan være svært at vælge uddannelse.

Spørg evt. dine forældre eller én fra dit netværk om, hvordan deres karrierevej har været, siden de forlod grundskolen fx job, uddannelse, arbejdspladser, erfaringer og arbejdsopgaver.

Heldigvis kan du, hvis du finder ud af, at den uddannelse du har valgt, af en eller anden grund ikke er noget for dig, altid få hjælp af UU til at vælge en anden vej.

Held og lykke med din start på fremtiden!

Hæftet uddeles til alle elever i 8., 9. og 10. klasse. 

START PÅ FREMTIDEN webudgave

Venlig hilsen

Bjarne Juhl Olesen

leder af UU Kolding

OPTAGELSE.DK

Fra den 13. januar kan I udfylde ansøgningen på optagelse.dk – se hvordan. kilde: optagelse.dk

Sådan udfylder du uddannelsesønsker til Erhvervsuddannelse eller Eux. Kilde optagelse.dk

Sådan udfylder du uddannelsesønske til 10. klasse på efterskole eller på en grundskole.

Sådan udfylder du uddannelsesønsker til gymnasiale uddannelser. HF, Hhx, Htx, Stx Kilde optagelse.dk

Deadline for ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse er den 1. marts 2021.

Videoerne er lånt fra styrelsen for It og Lærings vidensbase samt fra optagelse.dk . Siden er opdateret den 6. januar 2021