Studievalgsportfolio

I foråret 2019 deltog UU vejleder samt skolelærer i et udviklingsprojekt omkring Studievalgsportfolioen.

Den personlige studievalgsportfolio er en del af forberedelsen til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, og den skal vedhæftes ansøgningen til ungdomsuddannelse på optagelse.dk.

Fra idé til virkelighed.