Studievalgsportfolio

Fra og med 8. klasse arbejdes der med Studievalgsportfolioen.

Den personlige studievalgsportfolio er en del af forberedelsen til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, og den skal vedhæftes ansøgningen til ungdomsuddannelse på optagelse.dk.