"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

Mange muligheder

Det giver dig mulighed for at vælge efter interesse, og efter den type der passer dig bedst. Der er mange fælles fag, men også fag som er særegne for den enkelte uddannelse.

En gymnasial eksamen er sammensat af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

De fleste fag på en gymnasial uddannelse udbydes også som enkeltfag. Det kan man benytte, hvis man fx skal supplere, eller som voksen har en særlig interesse for et bestemt fag. En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse.