"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

Gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser er almendannende og forbereder til videregående uddannelse, men har hver deres faglige profiler og obligatoriske fagrækker.

En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse. I Danmark er der fire forskellige gymnasiale uddannelser:

  • Stx-uddannelsenden treårige uddannelse til almen studentereksamen, som indeholder en bred almen fagrække inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.Uddannelsen til almen studentereksamen findes også som en toårig uddannelse (toårig stx).
  • Hhx-uddannelsen: den treårige uddannelse til merkantil studentereksamen, som fokuserer på virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag.
  • Htx-uddannelsen: den treårige uddannelse til teknisk studentereksamen, som fokuserer på teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag.
  • Hf-uddannesen med eller uden overbygning. Den toårige uddannelse til hf-eksamen med eller uden overbygning indeholder en bred almen fagrække med aspekter af videnskabsfagene og professionsrettede perspektiver. Der er også mulighed for at sammenstykke en hf-uddannelse af hf-enkeltfag, så det svarer til den toårige uddannelse til hf-eksamen med eller uden overbygning.

De treårige uddannelser og hf med overbygning giver adgang til alle videregående uddannelser. Hf uden overbygning giver adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.