Gymnasiale uddannelser

Følgende gymnasiale uddannelser kvalificerer dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse:

  • Hf  -Hf eksamen
  • Hhx  -Merkantil studentereksamen
  • Htx  -Teknisk studentereksamen
  • IB  -International Baccalaureate
  • Stx  -Almen studentereksamen

Der er mange fælles fag for de fem uddannelser, men der er også fag, som er profilfag på de enkelte uddannelser, og som dermed er med til at give hver enkelt uddannelse sin egen profil.

Du kan således vælge efter interesse og efter den type uddannelse, der passer dig bedst.

De fem gymnasiale uddannelser giver alle adgang til videregående uddannelser. Vær opmærksom på, at mange videregående uddannelser har krav om bestemte fag på bestemte niveauer.

De fleste gymnasiale fag udbydes også som enkeltfag, så du har mulighed for at supplere, hvis du efter din gymnasiale eksamen mangler et fag for at komme ind på en bestemt uddannelse.

Hhx, htx og stx

Hhx, htx og stx er treårige uddannelser med ens opbygning: ¼ års grundforløb og 2¾ års studieretningsforløb. Fagene dansk, engelsk, samfundsfag og matematik er obligatoriske på alle tre uddannelser. Ellers har de tre uddannelser hver sin profil, hvilket du vil kunne se på de obligatoriske fag for hver uddannelse.

Hf

Hf er en toårig gymnasial uddannelse, hvor du har en række obligatoriske fag bl.a. dansk, engelsk og matematik. Ved afslutningen af det første år skal du vælge en fagpakke.

IB

IB er en treårig international studentereksamen, hvor undervisningen foregår på engelsk, og der benyttes internationalt karaktersystem. Det første år kaldes Pre-IB og svarer til første år af en stx.

Faglige niveauer

På de gymnasiale uddannelser undervises der på A-, B- og C-niveau. C-niveau er det laveste niveau, og der er færre timer og mindre skriftligt arbejde end på A- og B-niveau.

Skift mellem uddannelserne

Det er muligt inden for de første 3 måneder at skifte mellem de treårige uddannelser hhx, htx og stx uden tab af tid, hvis du finder ud af, at du er havnet på den forkerte uddannelse. Du skal dog være forberedt på, at du bliver nødt til at læse en del fagligt stof op for at kunne begynde på en anden uddannelse.