Gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser er almendannende og forbereder til videregående uddannelse, men har hver deres faglige profiler og obligatoriske fagrækker.

En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse. I Danmark er der fire forskellige gymnasiale uddannelser:

  • Stx-uddannelsenden treårige uddannelse til almen studentereksamen. Uddannelsen til almen studentereksamen findes også som en toårig uddannelse (toårig stx).
  • Hhx-uddannelsen: den treårige uddannelse til merkantil studentereksamen, som fokuserer på virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag.
  • Htx-uddannelsen: den treårige uddannelse til teknisk studentereksamen, som fokuserer på teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag.
  • Hf-uddannesen :  er en toårige gymnasial uddannelse med mulighed for en overbygning.  Det er også muligt at tage hf-enkeltfag.

De treårige uddannelser og hf med overbygning giver adgang til alle videregående uddannelser. Hf uden overbygning giver adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.