FGU er en individuel ungdomsuddannelse.

 • FGU er en ny ungdomsuddannelse for unge under 25 år
 • For at kunne optages på FGU, skal du målgruppevurderes. Kontakt evt. din UU-vejleder
 • FGU er for unge, der ønsker at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at komme i job
 • FGU er for unge, der har brug for at udvikle dig personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller job.
 • FGU er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.
 • Uddannelsen består af 3 spor:
  AGU – Almen grunduddannelse
  EGU – Erhvervsgrunduddannelse
  PGU – Produktionsgrunduddannelse
 • UG.dk har udarbejdet  en kort film om FGU 
 • Læs om optagelseskriterierne til FGU