Uddannelse, der passer til dig

Med over 100 forskellige erhvervsuddannelser og over 300 forskellige specialer er der god mulighed for at få netop den uddannelse, der passer til dig!

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik.

Efter endt uddannelse kan du søge job som faglært eller læse videre på en videregående uddannelse.

Uddannelserne kan deles ind i fire hovedområder:
  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Tager du erhvervsuddannelsen med eux, får du en erhvervsfaglig studentereksamen.

Man kan begynde lige efter folkeskolen – fra 9. eller 10. klasse. Der er grundforløbshold for unge under 25 år, og igen andre forløb for unge over 25 år. Uanset alder ” benævnes” det som en ungdomsuddannelse.

Efter endt uddannelse kan du søge job som faglært eller læse videre på en videregående uddannelse.