"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

Stx - Almen Studentereksamen

I det almene gymnasium får du ny viden inden for en bred vifte af fag, der kommer fra de tre videnskabsområder: humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.
 

En stx varer 3 år, og det første kvarte år er et grundforløb, hvor du blandt andet har dansk, engelsk, idræt, matematik og samfundsfag. Du vil også få undervisning i nye fag.

Undervisningen tager udgangspunkt i det stof, du har lært i grundskolen, men indlæringstempoet vil være højere og arbejdsformerne anderledes. Du vil derfor få en indføring i de forskellige fags arbejdsmetoder og studieteknik.

Ved afslutningen af grundforløbet skal du vælge en studieretning.

En studieretning består normalt af tre fag, der er samlet i en pakke. Når du vælger din studieretning, kan du lægge vægt på sproglige fag, på naturvidenskabelige fag eller på samfundsfaglige fag. Her er det vigtigt, at du vælger efter interesse, som ofte også falder sammen med det, du er stærkest i.

En række fag er obligatoriske:

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • Fremmedsprog B/A
 • Matematik B
 • Idræt C
 • Samfundsfag C
 • Kunstnerisk fag C
 • Oldtidskundskab
 • Religion C
 • Fysik C
Hvad kan man bruge en STX til?

Med en almen studentereksamen kan du få adgang til en lang række videregående uddannelser.

På ug.dk kan du på siden Adgangskortet præcist se, hvilke uddannelser specifikke fagkombinationer giver adgang til. Her blot en kort oversigt:

Erhvervsakademiuddannelser
Finansøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner, militære uddannelser.

Professionsbacheloruddannelser 
Diplomingeniør, bygningskonstruktør, folkeskolelærer, pædagog, journalist, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, jordemoder, radiograf.

Universitetsuddannelser
Agronom, biologi, datalogi, fysik, kemi, matematik, medicin (læge), farmaceut, tandlæge, jura, psykologi, statskundskab, civilingeniør, sprog, historie og mange flere.

Mød en elev fra stx

STUK = stx på 2 år. læs mere om STUK