Stx - Almen Studentereksamen

Stx – almen studentereksamen

 • På stx lægges der vægt på det videnskabsteoretiske område, og fagligheden er nært forbundet med humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. 
 • Der er fokus på det analytiske område inden for almene og videnskabsrelaterede problemstillinger.
 • Fagene i det almene gymnasium minder på mange områder om de fag, du har i folkeskolen – bare på et højere niveau. 
 • Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle indsamle ny viden. 
 • Hovedformålet er at forberede dig til senere at kunne gennemføre en videregående uddannelse

Grundforløbet

Du begynder din stx-uddannelse med et grundforløb på 3 måneder. 

Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning, da du afslutter forløbet med at vælge studieretning. 

 • Grundforløbet præsenterer dig for studieretningernes fagområder og fag og for de typer videregående uddannelser, som studieretningerne er målrettet mod. 
 • Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af det pågældende gymnasium. 
 • Undervisningen i studieretningsfagene vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene, så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge. 
 • Du vil også få vejledning undervejs i processen.
 • I grundforløbet vil du også blive undervist i almen sprogforståelse og i et naturvidenskabeligt grundforløb. Se mere information på ug.dk.
 • Både almen sprogforståelse og det naturvidenskabelige grundforløb vil blive evalueret ved afsluttende, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

Studieretninger:

Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. Den kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet. Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden. Ved afslutningen af studieretningsforløbet skal alle elever i uddannelsen til almen studentereksamen have mindst fire fag på A-niveau.

 

Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne:

 • Naturvidenskab: fx
 • Matematik A, fysik B og kemi B
 • Matematik A, bioteknologi A og fysik B
 • Samfundsvidenskab: fx
 • Samfundsfag A og engelsk A
 • Samfundsfag A og fortsætter- eller begyndersprog A
 • Sprog: fx
 • Latin A og græsk A
 • Engelsk A, fortsætter- eller begyndersprog A og fortsættersprog A, B eller C
 • Kunst: fx
 • Musik A og engelsk A
 • Musik A og matematik A

Studieretningsprojekt

I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. 

 • Projektet skal som udgangspunkt skrives i to fag, hvoraf mindst et fag skal være på A-niveau, og mindst et fag skal være et studieretningsfag. 
 • Det er også muligt at skrive studieretningsprojektet i et enkelt fag på A-niveau, hvis din vejleder vurderer, at det giver bedst mening i forhold til det emne, du har valgt.
 • Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

Hvad kan du bruge en stx til?

Med en almen studentereksamen kan du få adgang til en lang række videregående uddannelser.

Brug Adgangskortet, som du finder på www.ug.dk Her kan du se, hvilke uddannelser specifikke fagkombinationer giver adgang til. 

Her blot en kort oversigt:

 • Erhvervsakademiuddannelser: Finansøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner, militære uddannelser.
 • Professionsbacheloruddannelser: Diplomingeniør, bygningskonstruktør, folkeskolelærer, pædagog, journalist, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, jordemoder, radiograf.
 • Universitetsuddannelser: Agronom, biologi, datalogi, fysik, kemi, matematik, medicin (læge), farmaceut, tandlæge, jura, psykologi, statskundskab, civilingeniør, sprog, historie og mange flere.
Obligatoriske fag på STX: