"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

Stu

3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
STU er en ungdomsuddannelsen er for unge 16-24 årige, som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte.

Som elev på ungdomsuddannelsen bliver du en del af et fællesskab, hvor undervisningen bliver lagt til rette, så den passer til dine mål og fremtidsplaner.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i dine personlige, sociale og faglige mål. Der laves en uddannelsesplan for den enkelte elev. Du skal alene og sammen med andre lære at planlægge og gennemføre forskellige former for undervisning og arbejdsopgaver.

Sideløbende med undervisningen gennemfører du praktikforløb af varierende længde.

Vil du vide mere om, hvordan du bliver optaget – så kontakt din UU – vejleder.

Der er ansøgningsfrist den 15. marts med opstart 1. august.

I Kolding foregår ungdomsuddannelsen i de fleste tilfælde på CSV (Center for Specialundervisning til Unge og Voksne).