Stu

STU er er en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge 16-24 årige med særlige behov, som  ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte. Forud for opstart på STU skal den unge visiteres af UU. 

Som elev på ungdomsuddannelsen bliver den unge en del af et fællesskab, hvor undervisningen bliver lagt til rette, så den passer til dine mål og fremtidsplaner.

  • Undervisningen vil tage udgangspunkt i den unges personlige, sociale og faglige mål. Der laves en uddannelsesplan for den enkelte elev. 
  • Den unge skal alene og sammen med andre lære at planlægge og gennemføre forskellige former for undervisning og arbejdsopgaver.
  • Sideløbende med undervisningen gennemfører du praktikforløb af varierende længde.

Vil du vide mere om, hvordan du bliver optaget – så kontakt din UU – vejleder. Find din vejleder

Der er ansøgningsfrist den 1. marts med opstart 1. august.

I Kolding foregår ungdomsuddannelsen i de fleste tilfælde på CSV (Center for Specialundervisning til Unge og Voksne).