Reform af gymnasieuddannelserne

Med den nye gymnasiereform følger nye optagelseskrav. Du kan læse mere om optagelseskravene på de gymnasiale uddannelser på ug.dk.

Gymnasierne har fået nye navne

  • STX – Almen studentereksamen 
  • HHX – Merkantil studentereksamen
  • HTX – Teknisk studentereksamen 
  • HF – HF-eksamen
  • IB – International studentereksamen eller International Baccalaureate 

Grundforløb

Grundforløbet er på 3 måneder, og handler i høj grad om valg af studieretning, som først vælges i slutningen af grundforløbet.

Man skal dermed ikke længere angive ønske om studieretning, når man søger optagelse. Kommende elever vil dog kunne få overblik over, hvilke studieretninger de enkelte gymnasier udbyder via optagelse.dk, når de søger optagelse.

Fælles for de gymnasiale uddannelser er, at de er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser.  Læs mere om studieretninger m.m. på skolernes egen hjemmeside.

På UddannelsesGuiden finder du mere information om