"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

Landbrugsskoler

Landbrugsuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skoleophold og praktisk oplæring i en virksomhed.

Landbrugsuddannelsen varer 3 år og 5 til 11 mdr.

Kom godt i gang med uddannelsen:

Når du har afsluttet 9. eller 10. klassetrin, har du direkte adgang til en landbrugsuddannelse.

 Hvis du har afsluttet en anden ungdomsuddannelse, kan du opnå merit. ( afkortning )

Har du en gymnasiale uddannelse

Studenter og andre med tilsvarende uddannelse kan efter en vurdering af deres erhvervede kompetencer få tilrettelagt et kortere forløb.

Har du en anden erhvervsuddannelse

Håndværkere og andre med en faglig uddannelse kan efter en vurdering af deres erhvervede kompetencer få tilrettelagt et kortere forløb.

Spørgsmål om vurdering af kompetencer skal i første omgang rettes til den skole hvor du vil søge optagelse.