IB – international baccalaureate

IB er en international studentereksamen, hvor undervisningen foregår på engelsk i alle fag undtagen faget dansk.IB er for unge som ønsker en international uddannelse og som evt. har gået i skole i udlandet. IB består i Danmark normalt af et treårigt forløb. Det første år kaldes Pre-IB. Her forberedes den unge til Diploma Programme, IB, som tager 2 år.

Fag på Pre-IB:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Tysk eller spansk
 • Samfundsfag
 • Visual Arts
 • Kemi
 • Fysik
 • Matematik
 • Environmental Systems
 • Idræt
 • Almen sprogforståelse
 • Naturvidenskabeligt grundforløb (som på grundforløbet på stx)]
 • På 2. semester får man desuden historie.
Diploma Programme

På Diploma Programme får man karakterer efter det internationale 7-trinssystem, som kan omregnes til den danske karakterskala

International Baccalaureate (IB) er en 2-årig international gymnasial uddannelse, der kan tages i over 100 lande, herunder Danmark.

Undervisningen på International Baccalaureate foregår på engelsk.

Den består af 6 faggrupper:

 • modersmålssprog,
 • fremmedsprog,
 • samfundsorienterende fag,
 • naturvidenskab,
 • matematik
 • valgfag
 • kreative fag.
 

Fagene findes på højt niveau (higher level) og på mellemniveau (standard level). Som hovedregel svarer højt niveau til A-niveau på de danske gymnasiale uddannelser og mellemniveau til B-niveau.

Der er skriftlige eksamener på engelsk i alle fag, og der er mundtlig eksamen i sprogfag.
Eksamensbeviset hedder IB Diploma.