Hvad er erhvervsuddannelser?

Med over 100 forskellige erhvervsuddannelser og over 300 forskellige specialer er der god mulighed for at få netop den uddannelse, der passer til dig!   

Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, og du er under 25 år, begynder du på grundforløbets 2. del, der varer 20 uger.

Grundforløbet afsluttes med en prøve.

Inden man fortsætter på hovedforløbet skal man have bestået overgangskravene samt finde en læreplads. Det er muligt at finde en elevplads  på lærepladsen.dk

Læs mere om overgangskravene på Uddannelses-Guiden eller på erhvervsskolernes hjemmeside. 

Der er flere måder, du kan starte en erhvervsuddannelse på:

  • Skoleadgangsvejen – du starter med et grundforløb på en skole
  • Praktikadgangsvejen – du starter i en virksomhed før grundforløbet
  • Mesterlære – du får praktisk oplæring det første år i en virksomhed og har kun meget lidt skoleundervisning undervejs.

Er det mere end 2 år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, kan grundforløb plus (GF+) måske være noget for dig.

 

Grundforløb og Hovedforløb

Grundforløb 1

Kommer du fra 9. eller 10. klasse fra folkeskolen, består grundforløbet af to dele på hver 20 uger, GF1 og GF2.

Være særlig opmærksom på, at du kan kun optages på GF1 én gang, og det skal ske senest et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse, ellers skal du starte på GF2.

Grundforløb 2

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til GF2 – med mindre man har en uddannelsesaftale.

Adgangsbegrænsningen er indført på de uddannelser, hvor ansøgningen er større end muligheden for at få praktikplads eller en skolepraktikplads.

Hovedforløb

Hovedforløbet veksler mellem praktik og undervisning på skole.

Der er adgangskrav til hovedforløbene – udover at der til de fleste uddannelser er krav om en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det betyder, at der til hver enkelt uddannelse vil være en liste over hvilke fag, på hvilke niveauer og med hvilken karakter der sikrer optagelse på hovedforløbet.

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve.