"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

Htx – Teknisk studentereksamen

På Teknisk Gymnasium er der særlig fokus på at udvikle naturvidenskabelige og teknologiske kompetencer. Du kommer til at arbejde med teknologi, teknik, kommunikation og it.

Htx’s særlige profil udover fokus på naturvidenskab er blandt andet arbejdsformen.

I tilknytning til den teoretiske undervisning kommer du til at arbejde med praktiske opgaver i værksteder og laboratorier.
Undervisningen foregår ofte som temaundervisning eller tværfaglig projektorienteret undervisning, der inddrager viden fra forskellige fag.
Arbejdsformerne styrker dine evner til initiativ, kreativitet, samarbejde og selvstændighed.
 

En htx tager 3 år. De første tre måneder er et grundforløb, hvor du vil kende mange af fagene i forvejen. Det er blandt andet dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Men du vil også få undervisning i nye fag.

Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. Den kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet. Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden.
Ved afslutningen af studieretningsforløbet skal alle elever i uddannelsen til teknisk studentereksamen have mindst tre fag på A-niveau – dvs. det højeste niveau.

De obligatoriske fag og niveauer er:
Dansk A
Teknikfag A
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Matematik B
Teknologi B
Biologi C
Kommunikation/it C
Samfundsfag C   
Idéhistorie B
 
Hvad kan du bruge en HTX til?

En teknisk Studentereksamen giver adgang til over 300 videregående uddannelser. Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på.

Men hvis du ikke har haft de fag på htx, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering.

På ug.dk kan du på siden Adgangskortet præcist se, hvilke uddannelser specifikke fagkombinationer giver adgang til.

Her blot nogle få eksempler:

Erhvervsakademiuddannelser:
Produktionsteknolog, multimediedesigner

Professionsbacheloruddannelser: 
Diplomingeniør, politibetjent, bioanalytiker, folkeskolelærer, fysioterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver.

Universitetsuddannelser: 
Alle uddannelser som civilingeniør, dyrlæge, agronom, jura, arkitekt, biologi, medicin (læge) og mange andre.