Htx – Teknisk studentereksamen

Htx – Teknisk studentereksamen

På teknisk gymnasium lægges der vægt på produktudvikling, innovation, problemløsning og anvendt naturvidenskab. 

 • Eleverne undervises inden for teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag. 
 • Eleverne skal gennem uddannelsen udvikle deres evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. Det sker blandt andet ved at kombinere teori og praktik i værksteder og laboratorier. 
 • Hovedformålet er at forberede eleverne til senere at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Grundforløb

Du begynder din htx-uddannelse med et grundforløb på 3 måneder. 

 • Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning. Du skal nemlig vælge studieretning i slutningen af grundforløbet.
 • Grundforløbet præsenterer dig for studieretningernes fagområder og fag og for de typer videregående uddannelser, som studieretningerne er målrettet mod.
 • Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af det pågældende gymnasium. 
 • Undervisningen i studieretningsfagene vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene, så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge. 
 • Du vil også få vejledning undervejs i processen.
 • Der vil desuden indgå to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på. 
 • I løbet af grundforløbet vil du også gennemføre et naturvidenskabeligt grundforløb og et forløb, der omhandler produktudvikling.

Både det naturvidenskabelige grundforløb og produktudvikling vil blive evalueret ved afsluttende, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

Studieretninger:

Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. 

 • Den kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet. 
 • Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden. 
 • Ved afslutningen af studieretningsforløbet skal alle elever i uddannelsen til teknisk studentereksamen have mindst tre fag på A-niveau, dvs. det højeste niveau.

Studieretningsfagene er organiseret inden for hovedområderne:

 • Anvendt naturvidenskab:
 • Programmering B og matematik A
 • Bioteknologi A og idræt B
 • Bioteknologi A og matematik A
 • Matematik A og fysik A
 • Teknologi og kommunikationsteknik:
 • Kommunikation og it A og design B
 • Kommunikation og it A og programmering B

Se skolernes hjemmesider for mere information om, hvilke studieretninger de udbyder. 

Studieområdeprojekt

 • I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere fag integreres. 
 • Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en mundtlig eksamination. 
 • Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

Hvad kan du bruge en htx til?

Med en teknisk studentereksamen kan du få adgang til en lang række videregående uddannelser. 

På ug.dk kan du på siden Adgangskortet præcist se, hvilke uddannelser specifikke fagkombinationer giver adgang til. 

Her blot en kort oversigt:

 • Erhvervsakademiuddannelser: produktionsteknolog, multimediedesigner, designteknolog og procesteknolog
 • Professionsbacheloruddannelser: diplomingeniør, politibetjent, bioanalytiker, folkeskolelærer, fysioterapeut, sygeplejerske og socialrådgiver. 
 • Universitetsuddannelser: alle uddannelser som civilingeniør, dyrlæge, agronom, jura, datalogi, statskundskab, arkitekt, biologi, medicin (læge), bioteknologi m.fl.

 De obligatoriske fag og niveauer er:

Dansk A
Teknikfag A
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Matematik B
Teknologi B
Biologi C
Kommunikation/it C
Samfundsfag C   
Idéhistorie B
 
Hvad kan du bruge en HTX til?

En teknisk Studentereksamen giver adgang til over 300 videregående uddannelser. Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på.

Men hvis du ikke har haft de fag på htx, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering.

På ug.dk kan du på siden Adgangskortet præcist se, hvilke uddannelser specifikke fagkombinationer giver adgang til.

Her blot nogle få eksempler:

Erhvervsakademiuddannelser:
Produktionsteknolog, multimediedesigner

Professionsbacheloruddannelser: 
Diplomingeniør, politibetjent, bioanalytiker, folkeskolelærer, fysioterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver.

Universitetsuddannelser: 
Alle uddannelser som civilingeniør, dyrlæge, agronom, jura, arkitekt, biologi, medicin (læge) og mange andre.