Højskoler

Et ophold på en højskole er et spændende og inspirerende input i dit uddannelsesforløb.

Du bliver udfordret og udvikler dig både fagligt, personligt og socialt.

Folkehøjskoler – populært kaldet højskoler – udbyder folkeoplysende undervisningsforløb til voksne over 17½ år.

Folkehøjskoler er private, selvejende institutioner under Undervisningsministeriet. Hver højskole fastsætter selv sine kursuspriser. Et ophold koster fra 900 kr. til 1.700 kr pr. uge. Denne pris dækker undervisning, kost og logi.

Læs mere om de mange kursustilbud på højskolernes fælles hjemmeside.