"Vi tror på at der findes en uddannelse til alle"

Slider

Hhx - merkantil studentereksamen

På hhx er fokus særligt på en række samfunds- og erhvervsmæssige fag, hvor undervisningen tager afsæt i erhvervslivets og virksomhedernes vilkår og funktion.

Du får undervisning i både almene fag som dansk, engelsk, samfundsfag, matematik og sprogfag og i fag, der handler om økonomi, handel, afsætning og retslige forhold. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.

En hhx varer 3 år

Det første kvarte år er et grundforløb, hvor du vil kende mange af fagene i forvejen. Det er blandt andet dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Men du vil også få undervisning i nye fag.

Du lærer at arbejde med it og at formidle din viden sprogligt.
Du får kundskaber i kommunikation og i, hvad det vil sige at arbejde innovativt, dvs. som idémager og iværksætter.
Sprog og internationalisering spiller en stor rolle i handelsgymnasiet.
Alle elever har engelsk A og derudover mindst ét andet fremmedsprog.
I undervisningen kommer du til at beskæftige dig med internationale forhold.

Undervisningen tager udgangspunkt i det stof, du har lært i grundskolen, men indlæringstempoet vil være højere og arbejdsformerne anderledes.

Ved afslutningen af grundforløbet skal du vælge en studieretning. En studieretning består normalt af tre fag, der er samlet i en pakke.

Når du vælger din studieretning, kan du lægge vægt på økonomi, marketing eller internationale forhold.

Profilfagene på hhx – obligatoriske:
Afsætning B
International økonomi B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsret C
Almene fag på hhx – obligatoriske:
Dansk A
Engelsk A
fremmedsprog A/B
Historie B
Matematik B
Samfundsfag C
Informatik

Her er det vigtigt, at du vælger efter interesse, som ofte også falder sammen med det, du er stærkest i. Hvis du kommer til at mangle fag efter endt eksamen, kan du altid supplere med enkeltfag.

Hvad kan du bruge en HHX til?

Med en Merkantil studentereksamen kan du læse videre på en lang række uddannelser. På ug.dk kan du med vejledningsværktøjet Adgangskortet se, hvilke uddannelser forskellige fagkombinationer giver adgang til.

Her blot en kort oversigt:

Erhvervsakademiuddannelser:
Finansøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner.

Professionsbacheloruddannelser:
Folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, journalist, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske.

Universitetsuddannelser:
Jura, økonomi, sprog, humanistiske fag, samfundsfag, historie, sociologi, psykologi, erhvervsøkonomi og mange andre.