Hhx - merkantil studentereksamen

Hhx – merkantil studentereksamen

 • På hhx lægges der vægt på innovation og problemløsning, og der arbejdes med virkelighedsnære cases og projekter. 
 • På det merkantile gymnasium tages afsæt i erhvervslivet og virksomhedernes vilkår og funktion. 
 • Du får undervisning i både almene fag som dansk, engelsk, samfundsfag, matematik og sprogfag og i fag, der handler om økonomi, handel, afsætning og retslige forhold. 
 • Du lærer at gå i dybden med fagene og indsamle ny viden. 
 • Hovedformålet er at forberede eleverne til at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Grundforløb

Du begynder din hhx-uddannelse med et grundforløb på 3 måneder. 

 • Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning. Du skal nemlig vælge studieretning i slutningen af grundforløbet.
 • Grundforløbet præsenterer dig for studieretningernes fagområder og fag og for de typer videregående uddannelser, som studieretningerne er målrettet mod.
 • Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af det pågældende gymnasium. 
 • Undervisningen i studieretningsfagene vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene, så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge. 
 • Du vil også få vejledning undervejs i processen.
 • Der vil desuden indgå to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på.

I løbet af grundforløbet vil du også gennemføre et økonomisk grundforløb og et forløb, der omhandler almen sprogforståelse.
Både det økonomiske grundforløb og almen sprogforståelse vil blive evalueret ved afsluttende, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

 

Studieretninger

 

Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. 

 • Den kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet.  
 • Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden. 
 • Ved afslutningen af studieretningsforløbet skal alle elever i uddannelsen til merkantil studentereksamen have mindst fire fag på A-niveau, dvs. det højeste niveau.

Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne:

 • Økonomi og marked: fx
 • Matematik A og virksomhedsøkonomi A
 • Afsætning A og virksomhedsøkonomi A
 • Økonomi og sprog: fx
 • International økonomi A, fortsætter- eller begyndersprog A
 • Sprog: fx
 • Fortsætter-eller begyndersprog a og fortsættersprog A, B eller C

Se skolernes hjemmesider for mere information om, hvilke studieretninger de udbyder. 

Studieområdeprojekt

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere fag integreres. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med dit samlede eksamensresultat.

Hvad kan du bruge en hhx til?

Med en merkantil studentereksamen kan du få adgang til en lang række videregående uddannelser. På ug.dk kan du på siden Adgangskortet præcist se, hvilke uddannelser specifikke fagkombinationer giver adgang til. 

Her blot en kort oversigt:

 • Erhvervsakademiuddannelser: Finansøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner.
 • Professionsbacheloruddannelser: Folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, journalist, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske.
 • Universitetsuddannelser: Jura, økonomi, sprog, humanistiske fag, samfundsfag, historie, sociologi, psykologi, erhvervsøkonomi og mange andre.
 • På hhx er fokus særligt på en række samfunds- og erhvervsmæssige fag, hvor undervisningen tager afsæt i erhvervslivets og virksomhedernes vilkår og funktion.

Du får undervisning i både almene fag som dansk, engelsk, samfundsfag, matematik og sprogfag og i fag, der handler om økonomi, handel, afsætning og retslige forhold. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.

Profilfagene på hhx – obligatoriske:
Afsætning B
International økonomi B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsret C
Almene fag på hhx – obligatoriske:
Dansk A
Engelsk A
fremmedsprog A/B
Historie B
Matematik B
Samfundsfag C
Informatik

Her er det vigtigt, at du vælger efter interesse, som ofte også falder sammen med det, du er stærkest i. Hvis du kommer til at mangle fag efter endt eksamen, kan du altid supplere med enkeltfag.